Atvasināto instrumentu tirgus iespēja, Atvasināto finanšu instrumentu veidi,


Kozlovskis Konstantīns Anotācija Maģistra darba ietvaros tiek pētīti jautājumi, kas saistīti ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, to izmantošanu, iespējām un riskiem, kas ar tiem saistīti, veikta atvasināto finanšu instrumentu tirgus analīze, kā arī tiek analizēti nozīmīgākie zaudējumu piemēri un uzņēmumu finanšu pārskati, lai noteiktu cik būtiski zaudējumi no atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas ietekmēja šo kompāniju finansiālo situāciju.

Pētījuma aktualitāte ir pamatota ar to, ka atvasināto finanšu instrumentu tirgum ir nopietna loma attīstīto un attīstošo valstu ekonomikā un pēdējo trīs desmitgadu atvasināto instrumentu tirgus iespēja atvasināto finanšu instrumentu tirgus piedzīvoja lielu uzplaukumu. Pasaules tirgus ātri attīstās, kas, savukārt, nosaka nepieciešamību arvien rūpīgāk pārvaldīt esošus līdzekļus, strādāt ar esošajiem riskiem un to kontrolēšanu, lai efektīvāk sasniegtu izvirzītus mērķus.

kā nopelnīt naudu ar qiwi kur var uzglabāt bitcoin

It īpaši tas ir aktuāli lieliem uzņēmumiem un bankām, kas darbojas pasaules tirgū. Darba pirmajā daļā tiek aplūkota atvasināto finanšu instrumentu būtība un iespējas, kādas dod to izmantošana, tiek analizēti atvasināto finanšu instrumentu tirgus statistikas dati.

tirdzniecības stratēģiju signāli tirdzniecības konsultantu atsauksmes par tirgotājiem

Otrajā daļā tiek veikta atvasināto finanšu instrumentu tirgus problēmu analīze, tiek analizēti riski, kas saistīti ar atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu, kā arī apskatīti zīmīgākie atvasināto finanšu instrumentu neveiksmīgas izmantošanas piemēri un atvasināto finanšu instrumentu loma pasaules finanšu krīzē. Darba trešajā daļā tiek analizēta kompāniju, kurās atvasināto finanšu instrumentu neveiksmīga izmantošana noveda pie krīzes situācijas, darbība, kā arī tiek veikta vispusīga finanšu analīze, ieskaitot dažādu radītāju aprēķinus, lai noskaidrotu cik nopietni neveiksmes darījumos ar atvasinātiem finanšu instrumentiem ietekmēja uzņēmumu darbību.

tendenču līniju formulas Binārie opcijas nopelna bez ieguldījumiem

Maģistra darba novitāte: 1. Pirmo reizi tādā apjomā latviešu valodā tiek veikta kompāniju, kurās atvasināto finanšu instrumentu neveiksmīga izmantošana noveda pie krīzes situācijas, darbības analīze; 2.

populārs ienākums internetā tendenču atbalsta līnijas

Praktisko rekomendāciju izstrāde uzņēmumiem un tirgotājiem risku samazināšanai izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus. Maģistra darba pētījuma objekts ir atvasināto finanšu instrumentu tirgus, tā īpašības un īpatnības, atvasināto finanšu instrumentu negatīvā ietekme uz uzņēmumiem.

labs veids kā nopelnīt naudu opciju tirdzniecības video

Pētījuma priekšmets ir atvasinātie finanšu instrumenti. Maģistra darba mērķis — izmantojot reālus firmu neveiksmīgu pieredzes piemērus, noskaidrot, kādi faktori ietekmē darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem.

opciju stratēģijas binārās opcijas nopelnīt naudu internetā strādāt internetā

Maģistra darba mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Izpētīt literatūras avotus un noteikt, kāda ir atvasināto finanšu instrumentu darbības būtība un izmantošanas iespējas, kā arī definēt riskus, kuriem pakļauti uzņēmumi, izmantojot atvasinātus finanšu instrumentus; 2.

  • Kā iet uz priekšu opcijai
  • Tieša piekļuve starpbanku valūtas tirgus likviditātei Plašs valūtas tirgus instrumentu un darījumu veidu Spot, Forward, Swap piedāvājums; Valūtas maiņas darījumi ar un bez fiziskas valūtas piegādes norēķiniem ; Minimizējiet izmaksas, kas saistītas ar valūtas konvertāciju - izdevīgi starpbanku valūtu kursi Jūsu konta papildināšanai un naudas līdzekļu pārskaitījumiem uz Jūsu bankas kontu.
  • Finanšu instrumentu tirgus likums

Izpētīt esošu statistisku informāciju un izanalizēt pasaules atvasināto finanšu instrumentu tirgu, noteikt tendences, attīstības iespējas, apskatīt krīzes ietekmi uz tirgu un izdarīt secinājumus par turpmāko tirgus attīstību; 3. Izmantojot iegūto informāciju no literatūras avotiem par kompāniju neveiksmīgo pieredzi, noskaidrot, kādi faktori ietekmēja darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem; 4.

"Atvasināto finanšu instrumentu tirgus attīstība, iespējas un riski"

Izpētīt konkrēto uzņēmumu finanšu pārskatus un noskaidrot cik būtiski zaudējumi no atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas ietekmēja šo kompāniju finanšu rezultātus; 5. Uz iegūtās informācijas pamata izteikt secinājumus un priekšlikumus atvasināto finanšu instrumentu veiksmīgās atvasināto instrumentu tirgus iespēja iespējām uzņēmuma risku pārvaldībā.

Atvasinātais finanšu instruments Kas ir atvasinātais finanšu instruments? Ieguldītāji tos bieži izmanto kā līdzekli riska ierobežošanai jeb kā aizsardzību pret risku. Tā ir spekulēšana uz kaut kā parasti — bāzes aktīvu, piemēram, akciju vai uzņēmuma daļu vērtību nākotnē.

Darbā ir 3 daļas, 88lpp. Atslēgas vārdi finanšu instrumenti, atvasinātie finanšu instrumenti, pasaules finanšu krīze, riski Atslēgas vārdi angļu valodā financial instruments, derivative financial instruments, derivatives, financial crisis, risks Valoda.

Likumā lietotie termini 1 Likumā ir lietoti šādi termini: 1  kategorija — viena veida finanšu instrumenti, kuros nostiprinātas viena un tā paša veida tiesības ar vienādiem šo tiesību īstenošanas noteikumiem; 2  ieguldījumu brokeru sabiedrība — kapitālsabiedrība, kas regulāri un profesionāli sniedz ieguldījumu pakalpojumus; 3  dalībvalsts — Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts; 4  izcelsmes dalībvalsts — dalībvalsts saskaņā ar šā likuma 3. Attiecībā uz regulētajā tirgū iekļautajiem depozitārajiem sertifikātiem par emitentu uzskata to vērtspapīru emitentu, uz kuriem tiesības ir nostiprinātas depozitārajā sertifikātā neatkarīgi no tā, vai šie vērtspapīri ir vai nav iekļauti regulētajā tirgū; 11  sākotnējā izvietošana — emitenta vai tā pilnvarotas personas izteikts publiskais piedāvājums iegūt pārvedamus vērtspapīrus vai citus finanšu instrumentus un to pirmreizējā izvietošana; 12 izslēgts Sistemātiskā internalizētāja darbības biežumu un sistemātiskumu nosaka pēc to finanšu instrumentu ārpusbiržas pārdošanas darījumu skaita, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veikusi savā vārdā, pildot klientu rīkojumus. Visas struktūrvienības, kuras vienā dalībvalstī ir izveidojusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas atrodas citā dalībvalstī, uzskatāmas par vienu filiāli; vērtspapīru finansēšanas darījums — darījums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes SGS "Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm" lietotajam terminam.