Austrumu 3 ieņēmumi internetā


Austrumu 3 ieņēmumi internetā

Slimnīcas valde kopā ar kolektīvu pašlaik rūpīgi strādā pie tā, lai šo tendenci saglabātu. Finanšu rādītāji regulāri tiek analizēti kopā ar struktūrvienību vadītājiem. Zaudējumu apmēru izdevies samazināt vairāku faktoru dēļ.

Detalizēti iedziļinoties un pārskatot noslēgtos līgumus, regulāri kontrolējot visu tehnisko sistēmu darbību, ir samazināti izdevumi par remontdarbiem, komunālajiem un saimniecības izdevumiem.

Medicīnas aparatūras un apkopes izdevumi samazinājušies saistībā ar investīcijām jaunās iekārtās. Datortehnikas apkopes izdevumi samazinājušies, jo esam uzsākuši kartridžu uzpildi to nomaiņas vietā.

Austrumu 3 ieņēmumi internetā

Noslēgts jauns elektroenerģijas piegādes līgums, nodrošinot izdevīgākus tarifus patērētai enerģijai. Tādējādi ir izdevies panākt šo tēriņu samazināšanos par 0,4 miljoniem eiro.

Austrumu 3 ieņēmumi internetā

Ievērojami uzlabojumi, apvienojot atsevišķas laboratorijas ir panākti slimnīcas Laboratorijas dienesta darbā, kas ir spējis sasniegt rentabilitāti. Šā gada 1.

Austrumu 3 ieņēmumi internetā

Turklāt izdevies pārskatīt daļu līdzšinējo veselības pakalpojumu tarifus, nodrošinot to atbilstību faktiskajām izmaksām. Līdz ar to no Tāpat faktiskos ieņēmumus ir izdevies palielināt, audzējot sniegto maksas pakalpojumu apjomu. Joprojām lielākās izdevumu pozīcijas ir atalgojums un medikamentu un medicīnas preču iegāde. Saistītie raksti.

Austrumu 3 ieņēmumi internetā