Biznesa vērtēšana pēc reālo iespēju metodes, Uzņēmuma vērtības novērtēšana un vadīšana. Uzņēmuma novērtēšana


Kontakti BIZON pieredze rāda, ka novērtēts uzņēmums potenciālajiem pircējiem ir daudz interesantāks par nenovērtētu.

biznesa vērtēšana pēc reālo iespēju metodes opciju un obligāciju atšķirība

Jebkurš uzņēmējs meklējot biznesu iegādei vēlas būt pārliecināts par to, ka viņam ir zināma pilna informācija par uzņēmuma reālo stāvokli un viņš nedz juridiski, nedz finansiāli nebūtu apdraudēts to iegādājoties. Vislabāk, ja par uzņēmuma stāvokli dod slēdzienu trešās puses speciālisti.

Mums nav stingras prasības uzņēmumu pirms pārdošanas novērtēt. Tā ir īpašnieka kompetence. Novērtēts uzņēmums startē ar tirgum piemērotu un dokumentāli pamatotu cenu.

biznesa vērtēšana pēc reālo iespēju metodes kolekcija pelna naudu

Tādā gadījumā ir vieglāk vienoties ar pircēju un darījums var notikt salīdzinoši īsākā laika periodā. Salīdzinoši nelielā investīcija pārdošanas procesā var dot labu finansiālo un laika atdevi! Biznesa novērtēšanā ietilpst: Juridiskais audits: pamatdokumentu pārbaude Uzņēmuma reģistrāciju un nodokļu maksātāju apliecību, iekšēji reglamentējošu dokumentu pārbaude.

Galvenais personāla novērtēšanas dalībnieks ir tiešais vadītājs. Viņš ir atbildīgs par pašreizējam periodiskajam novērtējumam nepieciešamās informācijas bāzes objektivitāti un pilnīgumu, kā arī veic novērtēšanas interviju ar darbiniekiem. Personāla dienesta, kas izvērtē kandidātus darbam, uzdevums būtībā ir izvēlēties tādu darbinieku, kurš spēj sasniegt organizācijas gaidīto rezultātu. Faktiski pieņemšanas novērtējums ir viens no organizācijas personāla sākotnējās kvalitātes kontroles veidiem. Neskatoties uz to, ka vērtēšanai ir ļoti daudz dažādu pieeju, tās visas cieš no kopēja trūkuma - subjektivitātes, lēmums lielā mērā ir atkarīgs no tā, kurš izmanto metodi vai kuru viņš piesaista kā ekspertu.

Īpašnieku vai pilnvaroto tiesības veikt darījumu un pamatkapitāla iemaksu pārbaude ; biznesa vēstures izpēte; īpašumtiesību dokumentācijas pārbaude par nekustamo īpašumu, zemi, iekārtām un tehniku nomas, līzingi, franšīzes, piegādes un citi ilgtermiņa līgumi ; normatīvo dokumentu pārbaude licences, sertifikāti, apdrošināšanas polises ; intelektuālā īpašuma dokumentāciju izpēte tirdzniecības zīmes, zīmoli, izgudrojumi ; kadru dokumentācijas izpēte.

Finansu un saimnieciskās darbības audits: uzņēmuma finansu un saimnieciskā stāvokļa analīze un atbilstība normatīvajiem dokumentiem; pamatlīdzekļu nocenošana un pārcenošana; īpašuma novērtēšana zeme un nekustamais īpašums, kā arī iekārtas, tehnika, mēbeles ; tirgus izpēte; naudas plūsmas izpēte, ko ģenerē bizness un diskonta likmes noteikšana.

Biznesa tirgus vērtības noteikšana izmantojot ieņēmumu diskontēšanas metode un citām piemērotām metodēm. Slēdziena sagatavošana par biznesa stāvokli un tā tirgus vērtību vai ietecamo uzlabojumu sarakstu vai ieteicamo investīciju apjomu, atkarībā no novērtēšanas uzdevuma.

biznesa vērtēšana pēc reālo iespēju metodes akciju opcijas video