Ienākumi internetā bez iemaksas, Seko aktualitātēm


Reizē LM pārstāve apmēram stundu garajā sēdē sīki izklāstīja un sniedza plašas atbildes par to, kā praksē tiks īstenota obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu ieviešana.

ienākumi internetā bez iemaksas

Atbildot uz Šteina jautājumu, LM pārstāve skaidroja, ka "Labklājības ministrija izpilda tikai un vienīgi Ministru kabineta uzdevumus" un piebilda, ka papildu informācija ir atspoguļota FM informatīvajā ziņojumā. FM valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņucins atbildēja, ka, ja persona "ir darba attiecībās, tad par šo konkrēto mēnesi ir jāmaksā - tāds tas risinājums ir". Šteins gan vērsa uzmanību, ka liela sabiedrības daļa nesaprastu FM amatpersonas sniegto atbildi.

ienākumi internetā bez iemaksas

Deputāts atkārtoti vaicāja par situāciju ar iemaksas veikšanu, ja darba attiecību nav. Šņucins norādīja, ka, ja iedzīvotājs nebūs darba attiecībās vai nebūs reģistrējis saimniecisko darbību, tad uz viņu neattieksies minimālo iemaksu veikšana.

ienākumi internetā bez iemaksas

LM pārstāve vērsa uzmanību, ka, ja pašnodarbinātais būs ieguvis trūcīgas personas statusu, kas nozīmē, ka viņa ienākumi nesasniedz likumā minēto, tad iedzīvotājam nebūs jāveic minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Kā ziņots, minimālo obligāto iemaksu ieviešanas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu valsts sociālās apdrošināšanas politiku, paredzot, ka par visiem nodokļu maksātājiem, kuri aktīvi piedalās ekonomiskajā dzīvē, obligātās iemaksas tiktu veiktas vismaz minimālu obligāto iemaksu līmenī.

ienākumi internetā bez iemaksas

Tas ļautu arī novērst dažādo nodokļu režīmu izņēmuma modeļa izmantošanu nodokļu optimizācijai, norāda grozījumu autori. Plānots, ka ienākumi internetā bez iemaksas iemaksu objektu nepiemērotu notiesātajiem, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, cilvēkiem, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija tai skaitā priekšlaicīgipersonām ar I un II grupas invaliditāti un personām, kuru algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kurš nav sasniedzis trīs gadu vecumu.

Minimālo iemaksu objektu nepiemērotu arī cilvēkiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas, personām, kuras nodarbina Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts darba devējs, personām, kuras ir pakļautas sociālās atstumtības riskam un kuras nodarbina darba devējs, kuram piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, kā arī personām, kuras sniedz valsts finansētu pavadoņa bērnam līdz 18 gadu vecumam vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam.

ienākumi internetā bez iemaksas

Ja tiks nolemts, ka minimālā alga valstī no