Iespēju novērtēšana, Riska novērtēšana praksē – efektīvas izaugsmes iespējas | Dienas Bizness HUB


iespēju novērtēšana

Sugu noteikšanas iespēju novērtēšana izmantojot Sentinel satelītu datus Latvijas apstākļos Mērķis Izstrādāt koku sugu - priede, bērzs, egle noteikšanas algoritmu, kas balstīts uz jaunākajiem Sentinel satelīta datiem. Pētījuma apraksts Sugu noteikšana ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem, no kura rezultātiem ir atkarīga, visas tālākās meža apsaimniekošanas plānošanas darbības un rezultāti.

iespēju novērtēšana

Iepriekšējie pētījumi, par attālas zondēšanas datu izmantošanu parāda, ka vislabākie sugu noteikšanas rezultāti tiek iegūti, strādājot ar multispektrāliem attēliem, tomēr, lai arī pētījumos iegūtie rezultāti ir gana labi to praktisko izmantošanu ierobežo datu pieejamība un iegūšanas iespējas, kuras būtu iespējams risināt izmantojot viegli pieejamus Sentinel datus. Pirms šādu datu praktiskas izmantošanas, nepieciešams pārbaudīt ar kādu precizitāti lietojot no Sentinel satelītiem pieejamo informāciju Latvijas apstākļos ir iespējams noteikt koku sugu.

iespēju novērtēšana

Plānots publiskot šādus projekta rezultātus: Uz Sentinel satelītu datiem balstītu sugu sastāva aprēķināšanas algoritmu, kurus būs iespējams iekļaut meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmās, piemēram, papildinot iepriekš izstrādātās LIDAR KMI metodes algoritmu bāzi un, attīstot meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta.

Web vidē pieejamu servisu, ar iespēju iegūtu sugu iespēju novērtēšana prognozi, kādai noteiktai ierobežota izmēra teritorijai Latvijā.

iespēju novērtēšana

Ņemot vērā Sentinel satelītu datu lielo apjomu, servisa darbināšanai projekta ietvaros tiks sagatavota statiska datu kopa būs iespējams aktualizēt ar iespēju novērtēšana Sentinel datiem, kurus manuāli būs jāatlasa atbilstoši labākajiem meteo apstākļiem. Serviss būs pieejams bez maksas 2 gadus pēc projekta beigām.

Copyright © MNKC

iespēju novērtēšana