Izaugsmes iespēja ir


Dome pateicas visiem, kas piedalījās pasākumā, kas to organizēja, īpaši ARPC vadītājai Jevgenijai Kuščai un jauniešu lietu speciālistei Eleonorai Ivanovai. Paldies par atbalstu Arnoldam Drelingam.

Jūsu profils jau pieslēgts sistēmai! Šīs sarunas temats ir līderība. Saruna par līderības tēmu, par Žanetes pieredzi darbā ar vadītājiem.

Bet kas ir karjera? Bieži to saprot kā kāpnes uz augšu — tā saucamo vertikālo karjeru, bet mūsdienīgajā pasaulē arvien populārāka kļūst horizontālā karjera: kad es daru kaut ko labāk par visiem, vai daru kaut ko unikālu, ko varbūt visā pasaulē prot tikai daži.

Šodienas sakari dod iespēju sazināties ar citiem darba darītājiem vai interesantiem jebkurā pasaules malā; var arī vadīt seminārus, organizēt meistarklases, būt pieprasītam un par to saņemt attiecīgu atalgojumu.

Mūsdienu pasaulē lielākie veiksminieki ir meistari!

izaugsmes iespēja ir

Tātad galvenais veiksmes nosacījums ir saprast, ko es varu darīt labāk par citiem. Plaši bija pārstāvētas mācību iestādes, apzināties savas prasmes un vēlmes palīdzēja karjeras konsultanti, psihologs un daudzas radošas darbnīcas.

Visa pasākuma laikā valdīja lietišķa, enerģiska un tajā pašā laikā svētku, draudzīga gaisotne. Jauniešiem bija arī iespēja tikties ar uzņēmējiem. Priecē, ka uzņēmēji labprāt sadarbojas ar pašvaldību, par to arī liecina Rēzeknes pilsētas domes vadības tikšanās ar uzņēmumu un izglītības iestāžu vadītājiem sadarbības jautājumos, kas notika Pasākuma izaugsmes iespēja ir savās domās par karjeras jautājumiem dalījās: Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Skolēnu vecāku domes pārstāve Brigita Arbidāne, Jauniešu domes priekšsēdētāja Līga Ivanova un citi.

Lapas karte:

Rēzeknes pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Kārlis Pozņakovs prezentēja uzņēmumu izaugsmes iespēja ir iestāžu vadītāju aptaujas karjeras jautājumos rezultātus. Tikšanās laikā arī prezentēti aptauju rezultāti par pilsētas skolu absolventiem un tiem, kas šogad pabeigs vidusskolu.

izaugsmes iespēja ir

Visvairāk uztrauc divas lietas: vairāk nekā puse šīgada Diemžēl viens no jauniešu mērķiem ir aizbraukt no savas pilsētas, no savas valsts. Protams, pirmkārt, viņiem jādomā par sevi: jāveido sava nākotne, jāplāno sava dzīve, jāatrod darbs, kā realizēt sevi, pelnīt, uzturēt ģimeni un visbeidzot, kā sasniegt kaut ko. Otrkārt, svarīgi, lai katram būtu Dzimtene, bet tajā katram jābūt darbam un pašrealizācijas iespējām.

Un te mums, pieaugušajiem vecākiem, izaugsmes iespēja ir, uzņēmējiem, pašvaldībaijāuzņemas atbildība par to, lai sadarbojoties veicinātu katra bērna un jaunieša izaugsmi, sevis apzināšanu un pareiza lēmuma pieņemšanu. Jāveido tādi apstākļi, lai jauniešiem būtu iespēja iepazīties ar darba tirgu, vēl skolas gados iegūt pirmo darba pieredzi, saņemt nepieciešamo informāciju karjeras attīstības jautājumos.

Karjeras plānošana un kompetences novērtēšana

Tur var atrast uzņēmumu vadītāju aptaujas prezentāciju un uzņēmumu sarakstu, kas gatavi sadarboties ar skolām. Cerams, ka šī informācija būs interesanta un noderīga dažāda vecuma rēzekniešiem.

izaugsmes iespēja ir

Projekts paredz apmācības kursus dažādās profesijās strādājošiem cilvēkiem pēc 25 gadiem, kas vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju vai pamainīt darbu. Prioritārs ir atbalsts personām, kas ir sociālā riska grupās, tostarp nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5.

Sīkāka informācija domes mājaslapā.

izaugsmes iespēja ir

Daļa no šī projekta pasākumiem veltīta skolēnu pašizziņai, kas ir ļoti labi. Projektā notiek daudz dažādu pasākumu — kā pilsētā, tā arī izbraukuma.

Tā pamatideja: lai katrs 1. Tagad galvenais uzdevums pedagogiem un karjeras konsultantiem — sekot tam, cik lielā mērā šie pasākumi ietekmē skolēnus.

izaugsmes iespēja ir

Jāizvērtē, kādi pasākumi ir lietderīgi un tiešām uzlabo karjeras attīstības prasmes, un varbūt ir tādi, no kuriem jāatsakās un jāveic korekcijas plānos. Projektu veiksmīgi vada Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva.

izaugsmes iespēja ir

Vairums pētījumu par karjeras izvēli liek secināt, ka lielākā loma šajā jautājumā ir vecākiem, ģimenei. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi vecākiem redzēt savu reālo bērnu ar viņa spējām, dotībām, talantiem un citām īpašībām.

Izaugsmes iespējas uzņēmumā ir otrā alga – īstais laiks investēt darbiniekos - DELFI

Mums, vecākiem, grūti samierināties ar to, ka daudzi mūsu priekšstati, dzīves un uzvedības standarti nedarbojas, pat traucē bērna izaugsmei. Šodien cita pasaule, citi bērni, bet viņi tāpat paliek mūsējie.

Galvenie termini karjeras plānošanā: Karjera: vadošais attīstības un izaugsmes virziens, kuru izvēlas darbinieks un realizē savas darba mūža laikā. Karjeras plānošana: indivīda profesionālās izaugsmes mērķu nospraušana organizācijā un metožu izvēle, kā šos mērķus sasniegt. Karjeras plānošana var nenoritēt plānveidīgi, tā var notikt arī pēkšņi, saistībā ar kādām izmaiņām organizācijas cilvēku resursu sastāvā vai amatu saimēs. Organizacionālā karjeras plānošana: darbinieku izaugsmes vertikālās un horizontālās plānveida īstenošana, ņemot vērā darba sasniegumus un kompetences līmeni, kā arī konkrētā darbinieka vēlmes un organizācijas iespējas. Karjeras plānošana ir labs un motivējošs veids kā pozitīvi pasniegt nepieciešamību veikt regulāru kompetences un darba rezultātu novērtēšanu.

Ko tad darīt? Kā viņiem palīdzēt?

Ar ko iesākt? Pirmajā konferences daļā pieredzes bagātā lektore Dr. Jums būs iespēja uzdot jautājumus, tos var iesniegt pirms tikšanas, nosūtot uz e-pasta adresi lidija.

Otrajā konferences daļā mūsu pilsētas speciālisti sniegs informāciju par tiem instrumentiem, kuri ir Rēzeknē un kurus var izmantot karjeras jautājumu risināšanā. Visi vecāki mīļi gaidīti uz šo konferenci, ko katru pavasari organizē Rēzeknes pilsētas Vecāku dome, par ko tās pārstāvjiem liels paldies.

Savukārt 6.

Atbalsta un izaugsmes iespējas studentiem

Bet tas jau būs cits stāsts. Bet pašlaik lūdzu sūtīt jautājumus un priekšlikumus par karjeras atbalsta jautājumiem Rēzeknes pilsētā. Darbosimies mūsu bērnu un nākotnes labā!

  • Tupperware - Izaugsmes iespējas - Darbs
  • Bināro opciju virtuve
  • Uzņēmumi arvien lielāku uzmanību pievērš tam, lai darbiniekiem būtu iespējas ne tikai pilnvērtīgi strādāt, atpūsties, bet arī izglītoties.
  • Tirdzniecības ietekme uz tirgotāju
  • Karjera un tās veidi | blueprint69.com
  • Izglītības un izaugsmes iespējas – nākotnes panākumu atslēga karjerā - Izglītība & Karjera - blueprint69.com
  • Atbalsta un izaugsmes iespējas studentiem – Mana blueprint69.com