Klienta tiesības uz iespēju.


Ja Jums ir radušās problēmas ar pakalpojuma saņemšanu, lūdzam mūs par to informēt skat. Mēs tam izmantosim visu VID rīcībā jau esošo informāciju, tajā skaitā arī to, kuru mums sniedz citas iestādes, tādējādi nodrošinot labas pārvaldības principu un rūpējoties par Jūsu datu drošību. Lūdzam ņemt vērā, ka varam Jums sniegt skaidrojumu par tiesību normu piemērošanu, taču nevaram Jums ieteikt, kādu nodokļu maksāšanas režīmu labāk izvēlēties.

Mēs sniedzam un nodrošinām Jums informāciju: informatīvi — atbildes vēstulē, EDS, e-pastā, sociālajos tīklos, pa tālruni, tiekoties klātienē; uzziņā par Jūsu tiesībām un pienākumiem konkrētajā situācijā; mūsu izstrādātajos metodiskajos materiālos, infografikās, informatīvajos materiālos, tajā skaitā informatīvajos atgādinājumos EDS, videopamācībās; rakstveida konsultācijās; padziļinātās konsultācijās klātienē piesakoties šeit ; par dažādiem statistikas rādītājiem.

Sniedzot skaidrojumu, mēs pieņemam, ka Jūsu sniegtā informācija ir pilnīga un precīza, jo no tās ir atkarīga arī mūsu sniegtās atbildes precizitāte. Ja Jūs konstatējat, ka esat sniedzis mums neprecīzu vai nepilnīgu informāciju, lūdzam mūs par to informēt pēc iespējas ātrāk. Ja Jūs uzskatāt, ka mūsu sniegtā atbilde nav pilnīga, vai Jums ir nepieciešams plašāks skaidrojums par kādu aktuālu nodokļu vai muitas tēmu, lūdzam mūs par to informēt skat.

Mēs aicinām Jūs izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDSjo tā ir ieguvums visiem, — Jums ir iespēja nokārtot nodokļu saistības jebkurā Jums ērtā vietā un laikā, savukārt mēs ātrāk iegūstam nodokļu administrēšanai nepieciešamo informāciju.

Izmantojot EDS, Jūs varat: iesniegt deklarācijas likumos paredzētajos termiņos, jo mēs EDS savlaicīgi brīdināsim Jūs par deklarāciju iesniegšanas termiņu tuvošanos; maksāt nodokļus tādā apmērā, kā tas ir noteikts nodokļu likumosbet pārmaksāto nodokli vai nepareizi iemaksāto valsts nodevu mēs Jums atmaksāsim vai novirzīsim kārtējo nodokļu maksājumu veikšanai; maksāt nodokļus un nodevas EDS tiešsaistē, kā arī iegūt informāciju par kontiem nodokļu un nodevu samaksai; saņemt pārmaksu atmaksu ne ilgākā laikā skat.

Tāpat lūdzam mūs informēt skat. Lai klienta tiesības uz iespēju Jūsu informāciju, mēs: nodrošinām tās pieejamību tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama amata pienākumu pildīšanai; ievērojam valsts mēroga un iestādes iekšējo politiku attiecībā uz informācijas un privātuma drošību; regulāri veicam iekšējās kontroles pasākumus, lai pārliecinātos par Jūsu informācijas drošību; telefoniski personalizētu informāciju sniedzam, tikai izmantojot speciāli šim mērķim izveidotu zvanītāja identifikatoru EDS.

Mums ir oficiālas piekļuves un informācijas vākšanas pilnvaras, kuras klienta tiesības uz iespēju izmantojam taisnīgi, profesionāli un atklāti.

bināro opciju opciju rallijs

Atsevišķos gadījumos mums ir tiesības lūgt informāciju par Jums vai Jūsu sadarbības klienta tiesības uz iespēju trešajām personām, piemēram: bankai; citiem komersantiem par konkrētu darījumu; citu valstu nodokļu administrācijām; u. Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu informācija ir apdraudēta vai tā ir nepamatoti nodota personai, kurai nav tiesību Jūs pārstāvēt, lūdzam Jūs nekavējoties ar mums sazināties skat.

iespēju novērtēšana

Mēs rīkosimies, lai novērstu iespējamu informācijas krāpniecisku izmantošanu. Šī persona Jūs var pārstāvēt dažādos jautājumos, piemēram, nodokļu deklarāciju sagatavošanā un iesniegšanā, audita procesā un audita lēmumu apstrīdēšanā.

Mēs varam apspriest Jūsu situāciju ar Jūsu pilnvaroto personu tikai klienta tiesības uz iespēju, kad esam informēti par šo pilnvarojumu.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Neskatoties uz pilnvarojumu, atgādinām, ka Jūs joprojām esat juridiski atbildīgs par savām nodokļu saistībām. Mūsu lēmumi ir sagatavoti atbildīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principiem, nodrošinot taisnīgumu un ievērojot Jūsu tiesības. Lēmumu pieņemšanai mēs nepieprasām Jums informāciju, kuru paši varam iegūt no citām iestādēm. Mūsu lēmumi, kas skar visas VID darbības jomas no nodokļu administrēšanas līdz pat muitas jomai, tiek sagatavoti, pamatojoties uz Jūsu iesniegumiem vai veiktajiem pārbaužu rezultātiem.

Pieņemtie lēmumi Jums palīdzēs veikt plānoto uzņēmējdarbību, saņemt dažādas atļaujas un licences, piemērot nodokļu atvieglojumus, saņemt pārmaksāto nodokļu maksājumu atmaksu, izmantot iespēju pagarināt nodokļu nomaksas termiņus, novērst trūkumus un nepilnības u.

nav depozīta bonusa tirdzniecības

Mēs ļoti pozitīvi vērtējam sadarbību un pirms lēmuma pieņemšanas uzklausīsim Jūs un ņemsim vērā Jūsu argumentus. Pēc veiktās pārbaudes mēs izskaidrosim un pastāstīsim par Jūsu tiesībām un pienākumiem attiecībā uz mūsu pieņemto lēmumu.

Ja Jūs nepiekrītat mūsu pieņemtajam lēmumam vai neizprotat to, sazinieties ar mums, lai varam Jums to izskaidrot skat. Jums ir tiesības uz oficiālu mūsu pieņemtā lēmuma apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu, ja Jūs tam nepiekrītat vai piekrītat daļēji. Lēmuma izskaidrošana Pieņemot lēmumu, mēs izskaidrojam, kādā veidā kā nopelnīt naudu miljardu kādā termiņā Jūs varat lūgt apstrīdēt šo lēmumu.

Lēmuma apstrīdēšana Ja Jūs nepiekrītat kādam mūsu amatpersonas sākotnējam lēmumam, Jums ir tiesības to apstrīdēt rakstveidā iestādes vadītājam.

Lēmumā mēs norādām lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kontaktinformāciju, kur vērsties ar apstrīdēšanas iesniegumu. Izskatot Jūsu apstrīdēšanas iesniegumu, mums ir tiesības: atstāt apstrīdēto lēmumu negrozītu; atcelt apstrīdēto lēmumu pilnībā vai kādā tā daļā; izdot satura ziņā citādu lēmumu; konstatēt, vai administratīvais akts, kurš jau zaudējis spēku, ir bijis tiesisks vai prettiesisks.

Jūsu iesniegto sūdzību, apstrīdēšanas iesniegumu vai pieprasījumu izskatīs mūsu darbinieks, kurš iepriekš nav bijis iesaistīts sākotnējā lēmuma pieņemšanā. Šis darbinieks sagatavos galīgā lēmuma projektu, kuru pieņems VID ģenerāldirektors. Vairāk informācijas par mūsu pieņemto lēmumu apstrīdēšanu Jūs varat iegūt šeit. Lēmuma pārsūdzēšana tiesā Ja arī pēc lēmuma apstrīdēšanas rezultāts Jūs neapmierina un Jūs tam nepiekrītat, Jums ir tiesības pārsūdzēt mūsu lēmumu tiesā.

Seko aktualitātēm

Pārskatītajā lēmumā mēs izskaidrojam, kā Jūs varat pārsūdzēt lēmumu tiesā, un informējam par mūsu pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas termiņu. Kriminālprocesa ietvaros pieņemtos lēmumus atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajam Jūs varat pārsūdzēt, iesniedzot sūdzību Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā Dzirnavu ielā , Rīgā, LV Jums ir tiesības iegūt visu Jūs interesējošo informāciju par atvieglotu nodokļu nomaksas procesu, gan iepazīstoties ar informatīvajiem un metodiskajiem materiāliem mūsu tīmekļvietnē, gan sazinoties ar mums.

Pieņemot lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu, mēs ņemam vērā Jūsu nodokļu saistību izpildes disciplīnu un iepriekšējo sadarbības pieredzi ar mums. Par nodokļu parādiem mēs savlaicīgi brīdinām Jūs EDS, detalizēti atšifrējot tos pa nodokļu veidiem.

 • Optek binārās opcijas
 • Sociālās palīdzības saņēmējam līdzdarbības pienākumu nosaka likums - LV portāls
 • Lidija Dārziņa LV portāls Trūcīgā statusu piešķir cilvēkiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nespēj sev nodrošināt vismaz minimālus ienākumus pamatvajadzībām.
 • Kur nopelnīt naudu tīklā
 • Bināro opciju tirdzniecība pēc pagrieziena punktiem
 • Binārās opcijas pārskata reālo 2020. gadu
 • Izmaiņas likumā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā - LV portāls

Ja Jūs neizmantojat savas tiesības uz atvieglotu nodokļu nomaksu, mums ir pienākums uzsākt nodokļu parādu piedziņu. Ja Jūs uzskatāt, ka atteikums piešķirt termiņpagarinājumu nav pamatots, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību skat. Jūs palīdzēsiet uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti, ja: pirms pakalpojuma saņemšanas būsiet nokārtojis visas nepieciešamās formalitātes un iesniedzis visus vajadzīgos dokumentus; uzdodot jautājumu, sniegsiet pilnīgu un visaptverošu situācijas izklāstu; ar izpratni izturēsieties pret mūsu likumīgajām prasībām; ievērosiet vispārējās pieklājības un ētikas normas.

Tiesas procesa paraugizspēle

Mūsu mērķis ir uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti, tādējādi, ja Jūs neesat ar to apmierināts vai arī, gluži pretēji, esat ar tiem pilnībā apmierināts, lūdzam mūs par to informēt skat. Mūsu pakalpojumu sniegšanas laiki ir atkarīgi no Jūsu vēlmes sadarboties ar mums, t. Jums nav jābaidās izteikt savu viedokli vai neapmierinātību.

Mēs nevērsīsimies pret Jums, bet, gluži pretēji, pieņemsim zināšanai Jūsu sniegto informāciju un rīkosimies, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti. Ja mēs neesam izturējušies pret Jums profesionāli, pieklājīgi vai godīgi, lūdzam Jūs par to informēt mūs. Jūs varat paļauties, ka, iesniedzot sūdzību, Jūs uzklausīs un Jums būs iespēja izskaidrot situāciju. Mēs ātri un konfidenciāli izskatīsim Jūsu sūdzību un sniegsim savu viedokli, skaidrojumu vai atvainošanos.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības… - Latvijas Vēstnesis

Ja Jūsu viedoklis atšķiras no mūsu sniegtā viedokļa vai arī Jūs neapmierina sniegto pakalpojumu kvalitāte, Jums ir tiesības: izteikt savu viedokli elektroniskiklātienē vai pa tālruni ; pieprasīt uzaicināt darbinieka, kurš Jūs apkalpoja, tiešo vadītāju, lai informētu klienta tiesības uz iespēju savu neapmierinātību. Ja Jūs vēlaties mūs informēt par citiem jautājumiem: ja Jums ir aizdomas par pārkāpumiem muitas vai nodokļu jomā vai informācija par mūsu darbinieku pretlikumīgu rīcību, Jūs varat par to ziņot elektroniski ; anonīmi ziņot par kontrabandu, nodokļu nemaksāšanu vai neatbilstošu mūsu rīcību Jūs varat, zvanot uz mūsu diennakts bezmaksas anonīmo uzticības tālruni vai informēt mūs elektroniski.

 1. Likuma mērķis Likuma mērķis ir noteikt sociālā darba, karitatīvā sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu turpmāk — sociālie pakalpojumi un sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos pakalpojumus un palīdzību, kā arī sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas un finansēšanas principus.
 2. Kā roboti darbojas binārās opcijās
 3. Klientu tiesības | Valsts ieņēmumu dienests
 4. Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Trauksmes celšana nozīmē, ka cilvēks ziņo par tiesību un ētikas normu pārkāpumiem savā darba vietā vai iestādē, ja vien tas neskar tikai viņu personīgi, bet jau plašāku sabiedrības daļu un var kaitēt sabiedrības interesēm. Izsakot savu viedokli vai sniedzot sūdzību, lūdzam Jūs norādīt, uz kuru no Jūsu iepriekš minētajām tiesībām tā ir attiecināma, tādējādi Jūs informēsiet mūs par nepieciešamību veikt uzlabojumus konkrētajos pakalpojumos.

Kopā veidojam vēl labāku Latviju!