Pakāpenisks finansiālās neatkarības plāns. Salona kopsavilkums


 • Bitcoin māja
 • Par Finanšu sektora attīstības plānu –gadam - Latvijas Vēstnesis
 • Kā nopelnīt naudu par zīmējumiem internetā
 • Rīgas namu pārvaldnieks

Tā darbības laikā tika ieviesta stabila nacionālā valūta un sasniegti kritēriji, lai pievienotos eirozonai. Lai gan šo gadu laikā likums nav būtiski grozīts, tas arvien ir moderns un ļauj nacionālajai centrālai bankai sekmīgi īstenot tai uzticētās funkcijas.

nopelnīt naudu internetā instagram

Pirmo reizi Latvijā likumdošanas ceļā tika nodrošināta valsts centrālās bankas neatkarība no valdības politikas. Zīmīgi, ka tajā pašā dienā Latvija kļuva par pilntiesīgu Starptautiskā Valūtas fonda SVF dalībvalsti, kas pavēra iespējas aizņemties finanšu resursus nepieciešamo reformu veikšanai un bija nepārprotams signāls starptautiskajai sabiedrībai par ekonomisko reformu neatgriezeniskumu un investīciju iespējamību Latvijā.

Regulējuma pakāpeniska attīstība Pēc tam, kad Tā kā nacionālā korpusa Džona iespējas banka, līdzīgi kā valdība, parlaments un armija, ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem neatkarīgas valsts funkcionēšanā, Latvijas Bankas darba atjaunošana un tās darbības normatīvās bāzes izstrāde bija viens no valsts pārbūves stūrakmeņiem. Pārmaiņas nenotika uzreiz.

Laidienu arhīvs

Lai gan Latvijas Banka tika dibināta jau Taču kā valsts centrālā banka ar šādai bankai raksturīgām funkcijām Latvijas Banka darbu sāka tikai Divpakāpju banku sistēma un centrālās bankas neatkarība Izstrādājot Latvijas centrālās bankas darbu reglamentējošos normatīvos aktus un monetāro politiku, no pašiem pirmsākumiem tika pārņemti labākie starptautiskās prakses standarti. Faktiski gan pēc stila, gan satura jaunais likums "Par Latvijas Banku" tika veidots līdzīgs Deutsche Bundesbank normatīvajam regulējumam, jo tā līdztekus SVF ekspertiem Latvijas Bankai sniedza tehnisko palīdzību un padomus tiesību akta izstrādē.

Pirmkārt, jau sākotnēji, gatavojoties Latvijas Bankas atjaunošanai, tika nolemts, ka jāveido divpakāpju banku sistēma, nodalot naudas emisijas un komercbankas funkcijas, par Latvijas Bankas darbības galveno mērķi nosakot cenu stabilitātes saglabāšanu, kas panākama, īstenojot neatkarīgu naudas politiku.

Tika noteikts, ka Latvijas Banka nevar piedalīties uzņēmējdarbībā, bet tā darbojas kā valdības finanšu aģents.

Kā izvairīties no parādiem: Warren Buffett - finansiālo nākotni amerikāņu jaunatnei (1999)

Tas bija kas jauns, jo laikaposmā pirms 2. Vienlaikus Latvijas Bankai tika piešķirtas monopoltiesības izlaist nacionālo naudu un tās stabilitātes nodrošināšanai — turēt rezerves ārvalstu valūtā, zeltā un vērtspapīros. Likumā tika noteikts pamatkapitāla apjoms, peļņas izmantošanas nosacījumi, naudas politikas instrumenti un citas būtiskas lietas sekmīgai un efektīvai nacionālās centrālās bankas darbībai.

Plāns apkopo priekšlikumus finanšu sektora aktuālo jautājumu risināšanai. Plāns ietver konkrētus uzdevumus, atbildīgās institūcijas, termiņus un plāna izpildes uzraudzības kārtību, kā arī dod iespēju šajā formātā koriģēt plānu atkarībā no nākotnes ekonomiskās situācijas un izaicinājumiem. Plāna mērķis un rīcības virzieni Plāna izstrādes mērķis ir sekmēt finanšu sektora stabilitāti, kas veicina Latvijas ekonomikas ilgtspējīgu attīstību. Plāna rīcības virzienu izstrādē sākotnējos priekšlikumus sniedza Finanšu sektora attīstības stratēģijas izstrādes darba grupa, papildus tam plāna uzdevumus nosaka pievienošanās process eirozonai un ES līmeņa iniciatīvas Banku Savienības izveidē.

Tādējādi tika skaidri sadalītas atbildības jomas, Latvijas Bankai uzticot atbildību par cenu stabilitāti, bet valdībai — par tautsaimniecības attīstību. Tādējādi pirmo reizi Latvijā likumdošanas ceļā tika nodrošināta valsts centrālās bankas neatkarība no valdības politikas. Bitāns un V.

Likumam “Par Latvijas Banku” 25

Tādējādi šis likums nostiprināja Latvijas Bankas finansiālo, institucionālo un operatīvo neatkarību, kas ilgtermiņā veicināja makroekonomisko stabilitāti. Latvijas Bankas funkcijas šodien "Var teikt, ka šo 25 gadu laikā likums ir bijis tikpat stabils kā Latvijas Banka kā institūcija un mūsu nauda — lats un vēlāk eiro," secina Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns.

uzticami tirdzniecības centri

Būtiskākās izmaiņas bija saistītas ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai, eirozonai un vienotās Eiropas valūtas — eiro — ieviešanu.

Tāpat laika gaitā veiktas izmaiņas komercbanku uzraudzībā, šīs funkcijas uzticot speciāli izveidotai institūcijai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kā arī pilnveidoti citi ar Latvijas Bankas darbību saistīti aspekti.

Tā attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās.

 1. Par Finanšu sektora attīstības plānu –gadam
 2. Kā jūs varat nopelnīt daudz naudas veidos
 3. Strautmane akcentē, ka sabiedrisko mediju uzdevums ir uzrunāt vairākas mazākas interešu grupas, kas nav komerciālas mērķauditorijas.

Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā. Latvijas Banka uzsver vēl citus pamatuzdevumus sabiedrības un tautsaimniecības interesēs: pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus; emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eirozonā; nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju; uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to pakāpenisks finansiālās neatkarības plāns darbību; darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem; sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku; uztur un attīsta Kredītu reģistru; konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

 • Mt binārās opcijas
 • Likumam “Par Latvijas Banku” 25 - LV portāls
 • Kas pelna naudu bitkoinos
 • Par Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu – gadam

Mērķis — cenu stabilitāte Nemainīgi kopš likuma spēkā stāšanās dienas Latvijas Bankas galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti — sākumā valsts mērogā, bet pakāpenisks finansiālās neatkarības plāns eiro ieviešanas eirozonā — sadarbībā ar pārējām dalībvalstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālo banku.

Monetārās politikas lēmumus eirozonā pieņem Eiropas Centrālās bankas Padome, kurā līdzdarbojas Latvijas Bankas prezidents. Latvijas Banka un tās darbinieki arī aktīvi iesaistījušies eirozonas monetārās politikas sagatavošanā un praktiskā īstenošanā.

Citi "Likumi - jubilāri":.

25 veidi, kā nopelnīt naudu tiešsaistē