Pārskati par Šveices aizsargu binārajām iespējām


Continue Reading

Izstrādātāju programmas politika Stājas spēkā Šīs izstrādātāju programmu politikas un izstrādātāja izplatīšanas līgums ir paredzēti, lai mēs arī turpmāk varētu kopā nodrošināt pasaulē novatoriskākās un uzticamākās lietotnes vairāk nekā miljardam lietotāju pakalpojumā Google Play.

Mēs aicinām izpētīt tālāk izklāstītās politikas. Ierobežots saturs Lietotāji visā pasaulē katru dienu izmanto pakalpojumu Google Play, lai piekļūtu lietotnēm un spēlēm. Pirms lietotnes iesniegšanas pārliecinieties, ka tā ir pārskati par Šveices aizsargu binārajām iespējām ievietošanai pakalpojumā Google Play un atbilst vietējo tiesību aktu prasībām. Bērnu apdraudējums Lietotnes, kuru saturs attēlo nepilngadīgas personas seksuālā kontekstā, nekavējoties tiks noņemtas no veikalatostarp bet ne tikai lietotnes, kurās tiek popularizēta pedofilija vai nepiedienīgas darbības ar nepilngadīgām personām piemēram, grābstīšanās vai glāstīšana.

pārskati par Šveices aizsargu binārajām iespējām

Turklāt nav atļautas bērniem saistošas lietotnes, kurās ir ietverts pieaugušajiem paredzēts saturs, tostarp bet ne tikai lietotnes ar pārmērīgu vardarbību, asinīm, asinsizliešanu, kā arī lietotnes, kurās attēlotas kaitīgas un bīstamas darbības vai kurās mudināts uz šādu darbību veikšanu.

Nav atļautas arī lietotnes, kuras popularizē negatīvu ķermeņa tēlu vai paštēlu, tostarp lietotnes, kurās izklaides nolūkos attēlota plastiskā ķirurģija, svara zaudēšana un citas personas fiziskā izskata kosmētiskas korekcijas.

Ja konstatēsim saturu, kurā ir ietverti attēli ar seksuālu vardarbību pret bērniem, mēs par to ziņosim atbilstošajām iestādēm un dzēsīsim šāda satura izplatīšanā iesaistīto lietotāju Google kontus.

pārskati par Šveices aizsargu binārajām iespējām

Neatbilstošs saturs Rūpējoties par Google Play drošību un uzticamību, mēs esam izstrādājuši standartus, kuros tiek definēts un aizliegts lietotājiem kaitīgs un neatbilstošs saturs. Seksuāla rakstura saturs un rupjības Nav atļautas lietotnes, kurās ir ietverts vai tiek reklamēts seksuāla rakstura saturs vai rupjības, tostarp pornogrāfija, kā arī saturs vai pakalpojumi, kuru mērķis ir sniegt seksuālu apmierinājumu.

Kailuma attēlojums saturā var tikt atļauts, ja saturam ir galvenokārt izglītojošs, dokumentāls, zinātnisks vai māksliniecisks raksturs un ja kailuma attēlojums ir pamatots. Tālāk ir sniegti biežāk sastopamo pārkāpumu piemēri. Seksuāla kailuma attēlojums vai seksuāli divdomīgas pozas, kur redzamā persona ir kaila, aizmiglota vai minimāli apģērbta ja attiecīgajā sabiedriskajā kontekstā šāds apģērbs ir nepieņemams. Seksuālu darbību, seksuāli divdomīgu pozu vai ķermeņa daļu seksuāls attēlojums, animācijas vai ilustrācijas.

Saturs, kurā attēlotas vai faktiski nodrošinātas seksa rotaļlietas, seksa ceļveži, pretlikumīgas seksuāla rakstura tēmas un fetiši. Saturs, kurā ir attēlota vai aprakstīta zoofilija vai ietverti mudinājumi uz to.

Account Options

Lietotnes, kurās tiek reklamēta seksuāla rakstura izklaide, eskorta pakalpojumi vai citi pakalpojumi, ko var uztvert kā seksuālu pakalpojumu sniegšanu pret atlīdzību. Lietotnes, kurās cilvēki tiek pazemoti vai objektificēti. Naidīgs saturs Nav atļautas lietotnes, kas popularizē vardarbību vai naidu pret personām vai personu grupām, pamatojoties uz rasi vai etnisko izcelsmi, ticību, invaliditāti, vecumu, nacionalitāti, veterāna statusu, seksuālo orientāciju, dzimumu, dzimuma identitāti vai citu iezīmi, kas saistīta ar sistemātisku diskrimināciju vai sociālo atstumšanu.

Lietotnes, kuras ietver izglītojoša, dokumentāla, zinātniska vai mākslinieciska rakstura saturu, kas saistīts ar nacistiem, saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem dažās valstīs var tikt bloķētas. Saturs vai apgalvojumi, kuru mērķis ir pierādīt, ka kāda aizsargāta grupa nav uzskatāma par cilvēkiem, ir sliktāka vai ir pelnījusi naidīgu attieksmi.

Lietotnes, kurās ir ietverti naidīgi apvainojumi, stereotipi vai teorijas par to, ka kādai aizsargātai grupai piemīt negatīvas īpašības piemēram, tā ir ļaunprātīga, samaitāta, ļaunavai teorijas, kas tieši vai netieši apgalvo, ka attiecīgā grupa rada apdraudējumu.

Saturs vai apgalvojumi, kuru mērķis ir kurināt naidu pret kādām personām vai panākt šo personu diskrimināciju, jo attiecīgās personas pieder pie kādas aizsargātas grupas.

pārskati par Šveices aizsargu binārajām iespējām

Saturs, kas popularizē naidīgu simboliku, piemēram, karogus, simbolus, uzšuves, piederumus vai rīcību, kas saistīta ar naidīgām grupām. Vardarbība Nav atļautas lietotnes, kurās ir attēlota vai tiek veicināta nepamatota vardarbība vai citas bīstamas darbības.

Neatbilstošs saturs

Parasti ir atļautas lietotnes, kurās attēlota neīsta vardarbība spēles kontekstā, piemēram, multiplikācijas filmu saturs, medības vai zveja. Tālāk ir sniegti daži biežāk sastopamo pārkāpumu piemēri. Detalizēti attēlota vai aprakstīta reālistiska vardarbība vai vardarbīgi draudi pret jebkuru personu vai dzīvnieku.

pārskati par Šveices aizsargu binārajām iespējām

Lietotnes, kurās tiek popularizēts paškaitējums, pašnāvība, huligānisms, uzmākšanās, ēšanas traucējumi, spēles ar žņaugšanu vai citas darbības, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi. Ar terorismu saistīts saturs Teroristu organizācijām pakalpojumā Google Play publicēt lietotnes nav atļauts nekādiem mērķiem tostarp vervēšanai.

  • Biznesa vērtēšana pēc reālo iespēju metodes
  • Skatīt detalizētu informāciju.

Nav atļautas lietotnes, kurās ietverts ar terorismu saistīts saturs, piemēram, saturs, kas veicina teroraktus, mudina uz vardarbību vai atbalsta teroristu uzbrukumus.

Publicējot ar terorismu saistītu saturu izglītojošā, dokumentālā, zinātniskā vai mākslinieciskā nolūkā, sniedziet pietiekami daudz informācijas, lai lietotāji saprastu kontekstu.

Forexsignal30 Pārskats -

Sensitīvi notikumi Nav atļautas lietotnes, kurās nav pausta pietiekami sensitīva attieksme pret dabas katastrofām, nežēlīgu rīcību, konfliktiem, nāvi vai citiem traģiskiem notikumiem vai kurās tie tiek izmantoti peļņas gūšanas nolūkā. Parasti ir atļautas lietotnes, kuru saturs ir saistīts ar sensitīvu notikumu, ja saturam ir izglītojoša, dokumentāla, zinātniska vai mākslinieciska vērtība vai satura mērķis ir brīdināt lietotājus vai informēt par sensitīvo notikumu.

Nepietiekama iejūtība attiecībā uz reālas personas vai personu grupas nāvi pašnāvības, pārdozēšanas, dabisku cēloņu u. Liela traģiska notikuma noliegšana. Šķietama peļņas gūšana no traģiska notikuma, neradot redzamu labumu upuriem. Huligānisms un uzmākšanās Nav atļautas lietotnes, kurās ir ietverti vai tiek veicināti draudi, uzmākšanās vai huligānisms.

Huligānisms pret starptautisku vai reliģisku konfliktu upuriem.

pārskati par Šveices aizsargu binārajām iespējām

Saturs, ar kuru tiecas ļaunprātīgi izmantot citus lietotājus, tostarp izspiešana, šantāža u. Satura publicēšana, lai kādu publiski pazemotu. Uzmākšanās traģiska notikuma upuriem vai viņu draugiem un ģimenēm.

Bīstami produkti Nav atļautas lietotnes, kas veicina sprāgstvielu, šaujamieroču, munīcijas un noteiktu šaujamieroču piederumu pārdošanu. Aizliegti ir tādi šaujamieroču piederumi, kas ļauj simulēt automātisko šaujamieroču darbību vai pārveido šaujamieroci par automātisku šaujamieroci piem.

pārskati par Šveices aizsargu binārajām iespējām

Nav atļautas lietotnes, kurās tiek sniegti norādījumi sprāgstvielu, šaujamieroču, munīcijas, aizliegtu šaujamieroču piederumu vai citu ieroču ražošanai. Tas attiecas arī uz norādījumiem šaujamieroča pārveidošanai par automātisku šaujamieroci, kā arī norādījumiem par automātisko šaujamieroču darbības simulēšanu. Marihuāna Nav atļautas lietotnes, kas veicina marihuānas vai marihuānas izstrādājumu pārdošanu, neatkarīgi no tā, vai to atļauj likums.

Lietotāji pārskati par Šveices aizsargu binārajām iespējām pasūtīt marihuānu, izmantojot iepirkumu grozu lietotnē.

Lietotne atvieglo marihuānas piegādes organizēšanu vai marihuānas saņemšanu. Lietotne veicina tādu produktu pārdošanu, kas satur tetrahidrokanabinolu  THCpiemēram, kanabidiola eļļas, kas satur THC.

Automatizētas tirdzniecības sistēmas latvija, kādus...

Tabaka un alkohols Nav atļautas lietotnes, kas veicina tabakas pārdošanu tostarp e-cigaretes vai pamudina uz pretlikumīgu vai nepieņemamu alkohola vai tabakas lietošanu. Attēli, kuros redzams, kā nepilngadīgie lieto vai pērk alkoholu vai tabakas izstrādājumus, vai kuros redzams pamudinājums uz šādu rīcību. Netieši apgalvojumi, ka tabakas izstrādājumu lietošana var uzlabot sabiedrisko stāvokli, seksuālo, profesionālo, intelektuālo vai sportisko sniegumu.

Pozitīva pārmērīgas alkohola lietošanas atspoguļošana, tostarp pozitīvi attēlojot pārmērīgu, ilgstošu alkohola lietošanu vai dzeršanas spēles. Finanšu pakalpojumi Nav atļautas lietotnes, kurās lietotājiem tiek rādīti maldinoši vai kaitīgi finanšu produkti un pakalpojumi. Šīs politikas kontekstā par finanšu produktiem un pakalpojumiem mēs uzskatām produktus un pakalpojumus, kas ir saistīti ar naudas vai kriptovalūtu pārvaldību vai ieguldījumiem, tostarp personalizētas konsultācijas.

Ja jūsu lietotnē ir ietverti vai tiek reklamēti finanšu produkti un pakalpojumi, kā pareizi tirgot fortu iespējas ir jāievēro valsts un vietējie tiesību akti visos reģionos un valstīs, kurās jūsu lietotnei ir atlasīta mērķauditorija, piemēram, ir jābūt ietvertai konkrētai informācijai atbilstoši vietējo tiesību aktu prasībām. Binārās opcijas Nav atļautas lietotnes, kas lietotājiem nodrošina iespēju tirgot binārās opcijas.

Bērnu apdraudējums

Kriptovalūtas Nav atļautas lietotnes, kas ierīcēs iegūst kriptovalūtu. Lietotnes, kas attāli pārvalda kriptovalūtas ieguvi, ir atļautas. Aizdevumi privātpersonām Aizdevumus privātpersonām mēs definējam kā naudas aizdevumus, ko kāda fiziska persona, organizācija vai juridiska persona vienu reizi izsniedz atsevišķam patērētājam, ja aizdevuma mērķis nav pamatlīdzekļu iegādes vai izglītības finansēšana.

Patērētājiem, kuri plāno izmantot aizdevumu privātpersonām, ir jābūt informētiem par aizdevuma produktu kvalitāti, īpašībām, maksām, atmaksas grafiku, riskiem un ieguvumiem, lai varētu pieņemt pārdomātus lēmumus par aizdevuma ņemšanu. Piemēri: aizdevumi privātpersonām, ātrie aizdevumi, vienādranga aizdevumi, aizdevumi pret īpašumtiesībām.

Neietver: hipotēkas, aizdevumus automašīnas iegādei, studiju kredītus, atjaunojamas kredītlīnijas piemēram, kredītkartes, personiskās kredītlīnijas.