Quip variants


quip variants

Tulkot aprakstu atpakaļ šādā valodā: angļu Apvienotā Karaliste Tulkot StatsGuru for SPSS is aimed at students learning about statistics and quip variants information on a comprehensive list of typical statistical tests that college or university level students may be expected to know. The main feature is the decision tree, this allows users to answer a series of questions about their data and discover the most appropriate test.

Each test covered features a basic overview plus guides, using a practical example, on how to input data and run the analysis, what to look for in the output interpretation and an example write-up.

quip variants

There is also a searchable glossary, covering the most common statistical terms used in the social quip variants. SPSS StatsGuru mērķis ir iepazīties ar statistiku par studentiem, kā arī informācija par visaptverošu statistisko testu sarakstu, ko kolēģi vai universitātes studenti var uzzināt.

Galvenā iezīme ir lēmumu koks, kas ļauj lietotājiem atbildēt uz virkni jautājumu par saviem datiem un atrast vispiemērotāko pārbaudi. Katrā pārbaudītajā tēmā ir pamatskats un vadlīnijas, izmantojot praktisku piemēru, kā ievadīt datus un vadīt analīzi, ko meklēt izvadē interpretācijā un piemēru uzrakstīt.

quip variants

Ir pieejams arī meklējams vārdnīca, kas aptver visizplatītākos sociālajās zinātnēs izmantotos statistikas terminus. Uzzināt vairāk.

3 Things Every Admin Needs to Know About Quip for Salesforce