Sarežģīts variants


Valdība Šajā ziņojumā piedāvāti četri risinājuma varianti, un katram variantam uzskaitītas stiprās un vājās puses. IeM norāda, ka lielākajā daļā ES dalībvalstu ir izveidotas policijas akadēmijas, kuru profils ir policijas personāla sagatavošana dienestam dažāda līmeņa izglītības programmās.

Mūsdienīgās signalizācijas sistēmas

Līdzīga institūcija - Latvijas Policijas akadēmija - Latvijā pastāvēja no Starp IDA stiprajām pusēm minēta pēctecība, stabilitāte un atrašanās vieta. IeM skaidro, ka, izveidojot IDA, būtu nodrošināts regulārs kvalificētu speciālistu pieplūdums katru gadu, turklāt pozitīvi vērtējams fakts, ka IDA dibināšana nebūtu jāsāk pavisam no nulles, jo bijušās LPA ēku komplekss Ezermalas sarežģīts variants zemesgrāmatā jau ir ierakstīts uz valsts vārda IeM personā.

Tāpat šādas akadēmijas izveidošana būtu prestiža, norāda IeM. Starp vājām pusēm IeM minējusi, ka IDA izveidošanas rezultātā rastos problēmas ar turpmāko kārtībnieku sagatavošanu. Valsts policijas koledžas reorganizācijas rezultātā IDA nebūtu tiesiska pamata īstenot arodizglītības programmu, kurā policijas vajadzībām tiek sagatavots vislielākais speciālistu skaits.

sarežģīts variants

Paralēli IDA dibināšanas procesam būtu nepieciešams veidot jaunu profesionālās izglītības iestādi - Valsts policijas arodskolu - un komplektēt pedagoģisko personālu arodskolai. Tāpat, dibinot IDA, nebūtu iespējams izpildīt Augstskolu likumu, kas paredz virkni obligātu nosacījumu visām augstskolām Latvijā.

IeM norāda, ka iekšlietu nozarē nav koncentrēta personāla atbilstošā kvantitātē, kas varētu kvalificēties šādiem Augstskolu sarežģīts variants nosacījumiem. Tāpat IDA dibināšana uz VPK bāzes būtu ar augstām izmaksām, infrastruktūrai vien būtu nepieciešami vairāki miljoni eiro.

sarežģīts variants

IDA dibināšana arī būtu pārāk laikietilpīgs un sarežģīts process. Otrais variants paredz augstskolas dibināšanu IeM kopā ar kādu no valsts universitātēm. Šāda varianta stiprās puses ir tādas, ka universitātes administrācijas pieredze un pastāvošā iekšējās kvalitātes vadības sistēma var sekmēt jaunas augstskolas dibināšanu, atvieglojot dažādu sarežģītu jautājumu risināšanu, kas saistīti, piemēram, ar augstskolas dibināšanu, mācībspēku komplektēšanu.

 • blueprint69.com Enciklopēdijas. Meklēšanas rezultāti
 • Šis ir astroloģiski sarežģīts laiks, kas turpināsies vēl vairākas dienas… | Bez Tabu | SKATIES
 • Pelnīt naudu un palielināt naudu
 • В перерывах между сигналами Сьюзан выкрикнула: - Ты - Северная Дакота, Энсей Танкадо передал тебе копию ключа.
 • Николь пригнулась и вступила внутрь.
 • Izmēģinājuma binārās opcijas

Tāpat šādā variantā būtu sekmīgāka sadarbība ar ārvalstu universitātēm. Lai arī iecere paredz jaunu augstākās izglītības iestādi dibināt IeM kopā ar kādu no valsts universitātēm, būtu jārēķinās ar zināmiem ierobežojumiem nozarei un augstskolai svarīgu lēmumu pieņemšanā, grūti būtu sabalansēt nozares intereses ar universitātes biznesa interesi. Tāpat šādā variantā rastos pretruna ar īstenotajām reformām augstākajā izglītībā.

Līdzīgi kā pirmajā risinājumā, iecere paredz veidot jaunu augstskolu, vēl vairāk palielinot jau tā lielo augstākās izglītības iestāžu skaitu. Trešais variants paredz jaunas struktūrvienības izveidi kādā no valsts universitātēm.

sarežģīts variants

Latvijas gadījumā šāds risinājums var izrādīties perspektīvs, jo nav pretrunā ar īstenotajām valsts reformām izglītības jomā, valsts budžeta finanšu līdzekļu izmaksu ziņā līdzīgs iepirkuma risinājumam, bet, atšķirībā no tā, vienlaikus sarežģīts variants orientēts uz kvalitāti, attīstību un ilgtspēju. Arī Augstākās izglītības padome paudusi atbalstu šim variantam. Stiprās puses šim variantam ir stabila infrastruktūra, ekonomiskums, mazs laika patēriņš, kvalificēts akadēmiskais personāls, izstrādāta iekšējā kontroles un kvalitātes sistēma, atsauksmes par bināro opciju darbā ar tiesībaizsardzības iestāžu speciālistu sagatavošanu un sadarbība ar ārvalstu universitātēm.

sarežģīts variants

Starp vājajām pusēm minēta ierobežotā nozares ietekme. IeM skaidro, ka tiesībaizsardzības iestāžu ietekme un elastība uz nepieciešamajām izmaiņām studiju saturā vai procesā būs mazāka nekā IeM padotības izglītības iestādē.

sarežģīts variants

Nozares ietekme būtu tiešā veidā atkarīga no organizētās sadarbības ar universitāti, vēlmes identificēt un izprast problēmas, panākt kompromisa risinājumus, vēlmes sadarboties un strādāt pie pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas. Tāpat šādā variantā var rasties nepietiekams pasūtījums budžeta vietām.

Kā pēdējo variantu IeM ziņojumā minējusi esošās sarežģīts variants saglabāšanu, kas paredz ārpakalpojuma iepirkumu. Starp varianta stiprajām pusēm minēts tas, ka praktiski vienīgais pozitīvais aspekts, kas šo risinājumu no sarežģīts variants budžeta līdzekļu ekonomijas ļauj izvirzīt priekšplānā, ir salīdzinoši zemās izmaksas, kas tiesībaizsardzības iestādei jāsedz par vienu izglītojamo.

sarežģīts variants

Savukārt starp vājajām pusēm minēta īstermiņa sadarbība, pēctecības apdraudējums, vāja augstskolas interese attīstīt studiju nozari, šauras specializācijas izglītība, nelietderīgs personāla resursu un administratīvo izdevumu tēriņš, kā arī ierobežota nozares ietekme.

Ņemot vērā visu minēto, IeM rosina valdību atbalstīt trešo risinājuma variantu un noteikt IeM par atbildīgo, bet Izglītības un zinātnes ministriju IZM par līdzatbildīgo institūciju šī varianta īstenošanā. Ja valdība šādu risinājumu atbalsta, tad IeM kopīgi ar IZM būs jāsagatavo un iekšlietu ministram līdz Lai nodrošinātu šī risinājuma varianta īstenošanu, IeM turpmāko trīs gadu budžetu sagatavošanas procesā jāiesniedz attiecīgs starpnozaru prioritārā pasākuma pieteikums.

 • Likumsargu izglītošanai Latvijā apsver veidot pat atsevišķu augstskolu - Latvijā - blueprint69.com
 • Ugunsdrošības signalizācija – sarežģīts un drošs aprīkojums
 • Apelsīnu diēta trīs dienām. 9 efektīvas receptes | blueprint69.com
 • Tirdzniecība ar binārām opcijām, kā izņemt naudu
 • Fiziskā apsardze Juridisko personu apsardze Apsardze privātpersonām Ugunsdrošības signalizācija — sarežģīts un drošs aprīkojums Pareizi izvēlēta un uzstādīta objektā ugunsdrošības signalizācija - cilvēku un īpašuma drošības garants.
 • Narvas kultūra Vēstures enciklopēdija
 • Naudas ātrie ienākumi
 • 32 GB elektroniskā atmiņa. «Lētais variants» - Tehnoloģijas - blueprint69.com - iTech - blueprint69.com