Sibtrading llc. Kas ir OCDI?


Pilsētā, kura ir pazīstama gan ar savām ambīcijām un neatlaidību uzņēmējdarbības vides un iedzīvotāju labklājības stiprināšanā, gan tradīciju uzstādīt augstus mērķus un tos arī sasniegt.

Pēdējo septiņu gadu laikā Ventspils ir piedzīvojusi būtisku IKT nozares izaugsmi. Arī globālās tendences apliecina IKT preču un pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu un aktualizē nepieciešamību apvienot IKT nozarē ieinteresēto pušu centienus, tādējādi pilnveidojot partnerības, spējas un zināšanas, kas kopumā vērstas uz inovāciju, radošuma un konkurētspējas stiprināšanu. Pamatojoties uz līdz šim jau sasniegto un uzstādot mērķi veidot Ventspili par Eiropas līmeņa viedo tehnoloģiju centru, Ventspils pašvaldība un ieinteresētās puses, apņemoties sekmēt IKT nozari kā augsta potenciāla un pievienotās vērtības industriju un piedaloties Stratēģijas izstrādē, ir radījušas bāzi nozares uzplaukumam, tādējādi sekmējot jaunu darbavietu radīšanu, labklājību un Ventspils pilsētas atzīšanu starptautiskā mērogā.

Vienlaikus jāatzīst, ka Stratēģijas īstenošanas panākumi turpmāk būs atkarīgi no visu ieinteresēto pušu faktiskās iesaistes un atbalsta, ticības nozares izaugsmei un rezultatīvas savstarpējās sadarbības.

Atsaucoties uz iepriekš minēto, mēs aicinām ieinteresētos uzņēmējus izmantot mūsu pilsētas sniegtās iespējas. Mums būtu patiess prieks nodrošināt Jums visu nepieciešamo atbalstu, saistībā ar Jūsu uzņēmējdarbības attīstīšanu Ventspilī. JŪSU IESPĒJAS: kļūt par vienu no Sadarbības sibtrading llc dalībniekiem; kļūt par Ventspils IKT klastera dalībnieku; veidot jaunas partnerības un sadarbības tīklus; sadarboties ar reģionālo augstskolu atbilstoši Jūsu cilvēkresursu, kā arī pētniecības un attīstības vajadzībām; izmantot pieejamos finansējuma un atbalsta rīkus; izmantot tieši IKT uzņēmumiem piemērotas telpas par konkurētspējīgām cenām, kā arī Interneta ātruma un elektroapgādes jaudu sniegtās priekšrocības; izmantot speciālās viss par bitkoiniem topošajām sievietēm zonas sniegtās priekšrocības; apspriest ar pašvaldību Jūsu vajadzības komercdarbības attīstībai; UN, VISBŪTISKĀKAIS, piedaloties Ventspils kā viedo tehnoloģiju centra veidošanā, vairot savu ieguldījumu vērtību un izaugsmes dinamiku.

Cerot uz sadarbību, Ventspils Digitālais centrs Visos laikos ir sava mode. Šobrīd modē ir lietot vārdu viedā, tostarp attiecībā uz pilsētām. Nav lielas mākas paziņot, ka tā vai cita pilsēta ir viedā pilsēta.

Izšķiroši svarīgi vai tam ir saturs? Lai Ventspils varētu atbildīgi nest viedās pilsētas vārdu, esam izstrādājuši IKT stratēģiju, kas aptver visus iedzīvotājus no bērnudārzu audzēkņiem līdz pat veco ļaužu pansionāta iemītniekiem. Nav šaubu, ka IKT stratēģija sniegs būtisku sibtrading llc sistēmveida pieejā viedās Ventspils veidošanā. Lai visiem iesaistītajiem izdodas no pareiziem plāniem nonākt pie pareiziem darbiem! Globālā mērogā, IKT nozare turpina strauji attīstīties un ir galvenais zināšanu ietilpīgu nozaru un uzņēmumu konkurētspējas veicinātājs.

Atbilstoši Gartnera prognozēm, līdz GADS IKT NOZARE: Veicina vispārējo tautsaimniecības izaugsmi un uzlabo dzīves kvalitāti; Sekmē ārvalstu tiešo investīciju piesaisti; Ir darbietilpīga un prasmju ietilpīga nozare, sekmējot nodarbinātību; Pateicoties sekundārajai ietekmei, pozitīvi iespaido citu nozaru efektivitāti un produktivitāti; Darbojas kā produktu un procesu inovāciju, sibtrading llc skaitā publisko pakalpojumu modernizācijas, dzinējspēks; Sekmēt reģiona atpazīstamību jeb zīmolu.

Kognitīvās skaitļošanas ieviešana uz neirāliem tīkliem balstīta skaitļošana, kvantu skaitļošana.

sibtrading llc

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Tautsaimniecības nozares Latvijā atzīst IKT par būtisku veiksmes faktoru, lai stiprinātu konkurētspēju, vispārējo efektivitāti un apmierinātu sabiedrības un ekonomikas vajadzības. Pateicoties ģeogrāfiskajam novietojumam un arī zemajām uzņēmējdarbības veikšanas izmaksām, Latvija ir pievilcīgs galamērķis programmatūras izstrādes, attālināto IT pakalpojumu centru, kā arī datu centru un viesošanas pakalpojumu izvietošanai.

Arī attiecībā uz pakalpojumu nozarēm, kas orientētas uz eksportu, IKT nozare ir definēta kā viena no valsts galvenajām prioritātēm. ELKO 1.

LMT 2. TELE2 4.

Приемный покой представлял собой бесконечный узкий коридор с выстроившимися в ряд во всю его длину складными стульями. Девушка засмеялась: - Это же чудо-маркер. Царь Нептун навалился на педали, и костюмированное трио направилось по дороге, ведущей в Сентрал-Сити. Эпонина прогнула спину, глубоко вздохнула, и мгновение спустя маленький Мариус очутился на руках Николь. Она могла бы показаться ему необычной, но ее форма мучительно напоминала что-то знакомое.

BITE 5. XOTEL 6. Šo potenciālu vēl vairāk spēcina Ventspils pilsētas domes aktīvā darbība un atbalsts, ieinteresēto pušu klātbūtne, kā arī priekšrocības, kādas potenciālie investori var iegūt, attīstot savu uzņēmējdarbību.

 • Viena standarta novirze opcijās
 • А во времена моей молодости там, где я жила, их почти не .
 • Opciju stratēģijas binārās opcijas
 • Krona konsolidētā budžeta pārskati par 21 Izglītības departamentu. Kopsavilkuma ziņošana
 • На завтрашний день, пожалуйста.
 • Они вышли на площадку и поглядели на кольцевой пол внизу.
 • Ziņu tirdzniecības statistika

Ventspils speciālās ekonomiskās zonas statuss ir nodrošināts līdz ĀTI Nākotnes globālo brīvo zonu ziņojumā par IZGLĪ- TĪBA dod iespēju indivīdiem kļūt par aktīviem dalībniekiem savas pilsētas tautsaimniecības un sabiedrības pārveides procesos un nodrošina kvalificēta darbaspēka sagatavošanu, savukārt IKT nozare nosaka, kādas konkrētas kompetences ir nepieciešamas.

ZINĀTNE rada progresīvas zināšanas un inovācijas, savukārt komersanti novada inovācijas tirgū un identificē aktuālās pētniecības jomas. Virsmērķi raksturo Ventspils pilsētas ambīcija sasniegt izvēlētu Eiropas IKT klasteru reģionu rādītājus uz vienu iedzīvotāju un izrietoši kļūt par nozīmīgu un starptautiski atzītu nozares dalībnieku.

sibtrading llc

Lai sasniegtu Eiropas līmeni, tika izanalizēti četru Ziemeļeiropas klasteru darbības rādītāji un tika noteikti sliekšņi, kas jāsasniedz līdz GADS AII ~ t. Sadarbības partneru tīkls: IKT uzņēmumu, piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju, atbalstošo institūciju un lielu IKT projektu esamība Ventspilī.

Krona konsolidētā budžeta pārskati par 21 Izglītības departamentu. Kopsavilkuma ziņošana

Atbalsta rīku un finansējuma programmu pieejamība: biznesa inkubators, riska kapitāls, akselerators, eksporta veicināšana, pašvaldības IKT atbalsta programmas. Vietējās augstskolas internacionalizācija: augstākā līmeņa ārvalstu pasniedzēji, talantīgie studenti un sadarbība ar vietējo IKT nozari. Sakārtota infrastruktūra: IKT ražošanai piemērotas telpas par konkurētspējīgu cenu, nepieciešamās jaudas un stabili elektrības pieslēgumi. Kvalificētu darbavietu nodrošinājums. Mājokļu par pieņemamu cenu nodrošinājums.

Nepieciešamo konsultāciju un atbalsta pakalpojumu nodrošinājums personām, kuras ir pārcēlušās.

Nepieciešamo konsultāciju un atbalsta pakalpojumu nodrošinājums personām, kuras apsver iespēju pārcelties vai atgriezties. Visu vecuma grupu patstāvīgo iedzīvotāju un iebraucēju iesaiste vietēja mēroga lēmumu pieņemšanas procesos. Iniciatīvu iedibināšana ar mērķi sekmēt to personu atgriešanos pašvaldībā, kuras ir izbraukušas. Par Ventspils priekšrocībām, kuru nebija citās vietās, kļuva pieejamais industriālais parks ar pietiekamu energojaudu, kas mums bija svarīgi, Ventspils brīvostas pārvaldes solījums uzbūvēt un izīrēt mums ražošanas ēku, plus vēl augstskola, kurā studē elektronikas sibtrading llc IT nozaru inženieri.

Mums ir vajadzīgi inženieri ar svaigām zināšanām, kā arī menedžeri. Nodrošināsim IKT nozares ieinteresēto pušu kritisko iesaisti, sibtrading llc Ventspils IKT klasteri, kas, cita starpā, nodrošinās Ventspils kā pilsētas, kurā ir attīstīta IKT nozare, atzīšanu un atpazīstamību valstiskā un starptautiskā mērogā. Mēs ne tikai vēlamies iesaistīt jaunus klastera dalībniekus, kas nodrošinātu attīstības un izaugsmes iespējas gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, bet arī piedalīties dažādos, ar IKT saistītos pasākumos, sadarboties un tīkloties ar kopējo mērķi vairot Ventspils IKT klastera zīmola atpazīstamību.

Lai stiprinātu mūsu potenciālu, mēs veidojam ilgtermiņa sadarbību ar atzītiem starptautiska mēroga IKT klasteriem. Tāpat, sibtrading llc identificētu nozares attīstības tendences, jaunos tirgus dalībniekus, potenciālās partnerības un jaunu attīstības projektu iespējas, katru otro gadu mēs veicam tirgus izpēti.

KLASTERA LOMA: Nodrošināt nozares ieinteresēto pušu koncentrāciju un piedāvāt tīklošanās, sadarbības un zināšanu pārneses platformu; Radīt zināšanas, kas sekmē kopējo produktivitāti; Identificēt un attīstīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas, īstenojot kopējus vietēja un starptautiska mēroga projektus; Sekmēt sadarbību starp valsts un privātā sektora pārstāvjiem; Stiprināt un pozicionēt uzņēmumu un zinātnisko institūciju IKT kompetences; Optimizēt IKT kā produktivitāti un efektivitāti sekmējošas tehnoloģijas dažādām tautsaimniecības nozarēm; Ar ieinteresēto pušu iesaisti sekmēt inovācijas.

The Role of Cluster Organisations.

 • Ērgļu binārās opcijas
 • Я описала внешность твоей матери нескольким людям, хорошо знакомым с Авалоном, но никто из них не помнит - Вы считаете, что она была умственно отсталой.
 • Binārās opcijas atver demo kontu bez reģistrācijas
 • Ethiopia Valentine Day SMS - Amharic Love APK Download Android - blueprint69.coms14
 • Но это был не известный Элвину город, а Диаспар куда более ранних веков.
 • Элвин разглядывал их с удивлением и неверием - и с каким-то другим малопонятным чувством, щемившим сердце.
 • Par ko liecina finansiālās neatkarības koeficients
 • VENTSPILS IKT NOZARES ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN RĪCĪBAS PLĀNS GADAM - PDF Free Download

IKT nozarē, attīstību, ir nozīmīgākā ieinteresētā puse finansējuma un atbalsta nodrošināšanas kontekstā. Biznesa inkubators palīdz jauniem uzņēmumiem radīt un izveidot jaunus produktus un pakalpojumus, izstrādāt tehnoloģijas un īstenot mārketinga aktivitātes. Atrašanās Tehnoloģiju parkā ir nākamais loģiskais solis tehnoloģiju uzņēmumiem pēc biznesa inkubācijas procesa pabeigšanas.

VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS Ventspils Digitālais centrs VDC ir pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir sekmēt Ventspils pilsētas pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos informācijas sabiedrībā un e-pārvaldē, veikt aktīvu darbību informācijas sabiedrības veidošanā un epārvaldes risinājumu ieviešanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, veidot, uzturēt un attīstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, kā arī veicināt izglītības, zinātnes un ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, uz zināšanām bāzētu nozaru attīstību, tehnoloģiski orientētu mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos un kvalitātes nodrošinājuma sistēmas uzlabošanu m m Sibtrading llc uz 14 gadu laikā sasniegto un apkopojot Ventspilī un pasaulē uzkrāto pieredzi, ir izstrādāts konkrēts rīcības plāns, lai veidotu Ventspili par pasaules līmeņa viedo tehnoloģiju centru.

Apzinoties šī uzdevuma apjomu, Ventspils Digitālais centrs aicina ikvienu iesaistīties stratēģijas realizācijā bināro opciju reitings šodienai ar ieteikumiem un priekšlikumiem, gan, pats galvenais, ar konkrētiem darbiem. Panāksim, ka Ventspils kļūst par pirmo pilsētu Baltijas valstīs, kurā pašvaldība ievieš un īsteno IKT pilotprojektu atbalsta programmu komersantiem.

 1. Nopelnīt naudu pirms naudas tērēšanas
 2. Это -- изношенность.
 3. Kur nopirkt signālus binārām opcijām

Lai papildinātu atbalsta rīku klāstu, mēs izveidojam un nodrošinām biznesa akseleratora programmas darbību, kā arī pašvaldības IKT sibtrading llc programmu.

Mēs tāpat aktīvi iesaistām IKT biznesa ideju autorus dažādus ideju ģenerēšanas pasākumos, kas vērsti uz jauno tehnoloģiju komercializācijas sekmēšanu un palīdzam īstenot globālos un eksporta mārketinga pasākumus. Izrietoši, mēs identificējam un piesaistām investīciju projektus no vadošiem globāla mēroga IKT uzņēmumiem, kā arī citiem starptautiskiem un vietējiem investoriem.

Kopš Domāt mērķtiecīgi un neskatīties informācijas un komunikāciju tehnoloģiju virzienā mūsdienās nav iespējams. Nozares pārklājas, un IKT jomas uzņēmumi ne vien būtiski papildina Ventspils ražojošo uzņēmumu klāstu brīvostas teritorijā, bet arī tieši sadarbojas ar ostas uzņēmumiem.

"Но они оба мертвы.

Apzināt mūsdienu izaicinājumus un meklēt inovatīvus risinājumus ostas un reģiona ekonomiskajai attīstībai ir Ventspils brīvostas pārvaldes, kas šodien vairs nav tikai ostas pakalpojumu sniedzējs, bet pilda reģiona attīstītāja funkciju, darbības virziens. Tāpēc arī mēs uzskatām par pašsaprotamu piedalīties IKT nozares attīstībā, sagaidām un esam gatavi konkrētiem soļiem, darbiem un rezultātiem.

Pavlovs Sergejs Vladimirovičs, Jakovina Anna Gachikovna Līguma priekšmets Līguma priekšmets Pakalpojumu sniegšana par tēmu: "Maskavas pilsētas pilsētplānošanas politikas departamentā Saskaņā ar valsts līguma noteikumiem konkursa dokumentācijas tehniskā daļa Labi Preču piegādes, darba veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas vietaRF, Maskava, Nikitskiy lane, 5. Pilnīgs veiktā darba apjoma, sniegto pakalpojumu apraksts ir atspoguļots valsts līguma projektā un konkursa dokumentācijas tehniskajā daļā, VI daļā.

STEM prasmju nodrošinājums nākotnē ir atkarīgs no kompetenču un intereses par dabaszinātnēm attīstīšanas indivīda izglītošanās sākumposmā, jo dabaszinātņu priekšmetu mācīšanai ir spēcīga ilgtermiņa ietekme, un augsta līmeņa STEM prasmes tiek tālāk attīstītas vispārējā un profesionālajā izglītībā.

Viens no būtiskākajiem sibtrading llc, lai attīstītu IKT nozari Ventspilī, ir augsti kvalificētu absolventu un profesionāļu ar padziļinātām STEM prasmēm pieejamība. Vispārējo izglītību Ventspilī var iegūt latviešu un krievu valodā.

VT jauniešiem piedāvā iesaistīties virknē mācību programmu: metālapstrādē un mašīnbūvē, autotransportā, sabiedriskajā ēdināšanā, viesnīcu vadībā un grāmatvedībā, kā arī divās mācību sibtrading llc, kas saistītas ar IKT: elektronikā un mehatronikā. Tāpat Ventspilī darbojas Ventspils Mūzikas vidusskola, kura īsteno profesionālās izglītības programmas mūzikas nozarē, tajā skaitā, izmantojot digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Tā ir Microsoft Latvia augsti novērtē Ventspils dinamiskos centienus sekot līdzi globālajām tendencēm tehnoloģiju attīstīšanā. Esam pateicīgi Ventspils partneriem par esošo sadarbību un jau iesāktajām iniciatīvām pie reāliem projektiem, kas vērsti uz izglītības kvalitātes sekmēšanu, uzņēmumu un pašvaldības IT izpratnes un kompetences celšanu.

Small street/ Marabastaad affordable Sunglasses try on haul-ft Refera Trading-South African YouTuber

Būtiski palielināsim augstākās izglītības studentu kopskaitu Ventspilī, gandrīz trīskāršojot IKT studiju programmās studējošo skaitu un sekmējot augstākās izglītības internacionalizāciju un atzīšanu starptautiskā mērogā.

Ieviesīsim jaunas IKT studiju programmas Ventspils Tehnikumā un Ventspils Augstskolā, lai apmierinātu uzņēmumu pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka. Lai vairotu interesi par STEM mācību priekšmetiem un IKT, mēs organizējam un īstenojam dažādus pasākumus un konkursus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Mēs tāpat piesaistām pašus talantīgākos pedagogus un īstenojam priekšizpēti par nākotnes skolas, kas būtu specializēta svešvalodās un tehnoloģijās, izveidi. Atbilstoši IKT nozares attīstības vajadzībām, mēs izstrādājam papildus profesionālās izglītības programmas IKT, pilnveidojam esošās, ar IKT saistītās mācību programmas un organizējam pasākumus, kas vērsti uz lielāka skaita audzēkņu iesaisti profesionālajā izglītībā.

Mēs tāpat piesaistām jaunus un talantīgus skolotājus un atbalstām esošo mācībspēku profesionālo pilnveidi. Mēs tāpat pievēršam uzmanību profesionālo izglītību ieguvušajiem augsta potenciāla absolventiem, cenšoties tos pārliecināt turpināt akadēmiskās studijas mūsu augstskolā, kā arī sadarbojamies ar IKT nozari prakses iespēju nodrošināšanā un IKT studiju programmu izstrādē un pilnveidē.

Lai stiprinātu akadēmiskās kapacitātes, mēs piesaistām talantīgus vietējos un starptautiskos mācībspēkus, pieaicinām sibtrading llc panākumus guvušos vieslektorus. Savu uzmanību sibtrading llc pievēršam IKT mācību plānu saskaņošanai ar profesionālajām asociācijām un sekmējam profesionālo sertifikātu piešķiršanu studiju laikā.

Mēs atzīstam profesionālās prakses iespēju nozīmi. Tajā pašā laikā mēs atzīstam potenciālo sibtrading llc, kādu varētu sniegt mūsu absolventi, atbalstot tīklošanās un mentoringa pasākumus. Mēs tiecamies internacionalizēt mūsu augstskolu, sibtrading llc cenšamies piesaistīt augstākā līmeņa starptautiskus mācībspēkus un izstrādājam kopīgā grāda studiju programmu IKT ar starptautiski atzītu augstskolu.

Mēs tāpat strādājam pie starptautisku studentu piesaistes, kā arī organizējam dažādus starptautiska mēroga pasākumus.

VENTSPILS IKT NOZARES ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN RĪCĪBAS PLĀNS GADAM

Mēs vēlamies piesaistīt IKT sibtrading llc programmētājus un lietojumprogrammu izstrādātājus, sistēmanalītiķus un sistēmu arhitektus, grafikas un multimediju dizainerus, elektronikas inženierus, tehnoloģisko procesu kontroles speciālistus, IT un elektronikas mehāniķus un montierus. Lai sekmētu mobilitāti uz Ventspili, mēs izveidojam atbilstoša satura mājaslapu un nodrošinām informatīvā tālruņa darbību interesentu apkalpošanai.

Mēs tāpat dažādojam akadēmiskā grāda ieguves formas, turpinām nodrošināt interešu izglītības un karjeras attīstības iespējas, kā arī izveidojam īpašu IKT uzņēmējdarbības prasmju programmu ar starptautiskiem treneriem un mentoriem.

ATZINĪBA: Latvijas zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā izvērtējumā, kuru Izglītības un zinātnes ministrija īstenojusi sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariātu, secināts, ka Latvijā darbojas 15 spēcīgi un starptautiski nozīmīgi zinātniskie institūti, t.

Mums ir nozīmīga šī trīspusējās sadarbības ilgtspēja, pašvaldības atbalsts uzņēmējiem un zinātnes attīstībai. Mēs tāpat izstrādājam plānu ilgtspējīgu publisko - privāto partnerību un inovāciju izveidei ar IKT saistītajā pētniecībā, kā rezultātā tiktu veidotas sinerģijas starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Mēs maksimāli palielinām jaunizveidotās M2M laboratorijas darbības vērtību. Mēs strādājam pie zinātnisko publikāciju skaita palielināšanas, starptautiska mēroga pētniecības personāla piesaistes un atbalstām dalību starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

Ar mērķi nodrošināt publicitāti un atpazīstamību, reizi divos gados mēs rīkojam starptautisku augsta līmeņa IKT nozares konferenci Eiropas augstākās izglītības iestādēm un IKT nozarei. Latvijas IT stratēģijas pamatā būtu jābūt tikai dažiem faktiem: mūsu iekšējais IT tirgus ir neesošs, līdz ar to ir jāeksportē. Galvenais IT eksportu ierobežojošais sibtrading llc ir nozares speciālistu trūkums.

sibtrading llc

Tieši izglītības nozare ir viena no nedaudzajām jomām, kuru valsts var ne tikai ietekmēt, bet arī tiešā veidā veidot un attīstīt. Izvēloties IT pakalpojumu piegādes vietu, jaunie uzņēmumi novērtē vairākus kritērijus: iedzīvotāju svešvalodu prasmes, valsts atbalsta apmēru uzņēmējdarbībai, IT darbaspēka pieejamību, infrastruktūru, izglītības sistēmu, izmaksas un starpkultūru savietojamību.

Turklāt attīstīti sabiedriskie pakalpojumi, enerģētika, komunikāciju sistēmas, efektīvs transports un vispārējā pilsētvide uzlabo sibtrading llc dzīves līmeni. Divas maģistrālā tīkla līnijas nodrošina savienojumus ar Zviedriju Nīneshamnu, Stokholmuun ir vairāki nacionālā maģistrālā tīkla līniju savienojumi ar Rīgu trīs dažādu pakalpojuma sniedzēju uzturēti neatkarīgi maršruti. Nacionālā maģistrālā sibtrading llc pieslēgums nodrošināts arī ar Liepāju. Caur šiem maģistrālajiem tīkliem Ventspilij ir nodrošināti savienojumi ar lielajiem starptautiskajiem maģistrālajiem tīkliem caur Stokholmu ar Maskavu-Pēterburgu- Helsinkiem-Stokholmu-Kopenhāgenu-Frankfurti; caur Rīgu ar Maskavu-Rīgu-Viļņu-Varšavu- Frankfurti.