Finanšu tirgus iespējas.


Rasmusena ziņojums ietver visaptverošu pasākumu klāstu, lai veicinātu lielāku finanšu stabilitāti, nodrošinātu labāku caurspīdīgumu, novērstu interešu konfliktus, kā arī samazinātu pārmērīgo parādsaistību problēmu. Rasmusens piedāvā aizstāt 27 dažādus nacionālos regulējošos mehānismus ar vienotu Eiropas līmeņa normatīvo bāzi, kas stimulētu finanšu tirgu, darba vietu piedāvājumu un ekonomisko izaugsmi, Db.

finanšu tirgus iespējas iespējas un to veidi apkrāptu lapu

Rasmusena ilgtermiņa piedāvājumi iekļauj Vienas pieturas aģentūras izveidi dalībai Eiropas finanšu tirgū ar ES līmeņa ietvaru caurspīdības, reģistrācijas un autorizācijas ieviešanai privāto investīciju fondu un hedžfondu vadītājiem.

Nākamais piedāvājums ir ieviest jaunas "kapitāla rezervju prasības", lai samazinātu kaitējumu no pārmērīgiem riskiem un parādsaistībām, līdzīgu tām, kas jau ieviestas atvērto investīciju fondu, banku un apdrošināšanas kompāniju darbības regulēšanai, privāto kompāniju dzīvotspējas nodrošināšanu, pasargājot tās no apgrozāmo līdzekļu izsaimniekošana.

Kas pienākas uzņēmuma akcionāram?

Tāpat Rasmusens piedāvā izveidot ES Publisko kredītu aģentūru, kas būtu brīva no interešu konfliktiem un neatkarīga kredītreitingu aģentūra, lai stimulētu sen nepieciešamo konkurenci kredītreitingu sfērā, izveidot publisku reģistru kompleksiem, strukturētiem kredītproduktiem, kā arī izveidot Eiropas Finanšu uzrauga institūcijas, kas aptvertu visus finanšu sektorus, lai pastiprinātu sadarbību starp nacionālajām pārraudzības iestādēm, kā arī uzraudzītu pārrobežu un Eiropas līmeņa aktivitātes.

Mūsu pensiju, darba vietu, noguldījumu un mūsu valstu labklājības dēļ ir nepieciešams spert šādus soļus pēc iespējas ātrāk. Eiropas vienoto tirgu nekad nav veidojis pats tirgus, tā pamatā vienmēr ir bijuši politiski lēmumi.

finanšu tirgus iespējas Bitcoin riski

Mans priekšlikums ir atvērt vienotu Eiropas finanšu tirgu, lai finanšu tirgus iespējas labāku regulēšanas ietvaru. Esmu pārliecināts, ka tas ir taisnīgs priekšlikums," skaidro Pols Nirups Rasmusens.

finanšu tirgus iespējas ieņēmumi binārā opcijās iesācējam

EP ir uzņēmies iniciatīvu, piedāvājot priekšlikumus, lai uzlabotu privāto investīciju fondu un hedžfondu regulēšanas mehānismus. PES, kas apvieno Eiropas sociāldemokrātiskās partijas,

Avots: Investopedia - ''Triumph of the Optimists - Dimson, u.