Interneta ienākumu diskusija


Izveidotas divas struktūrvienības - Nodokļu un muitas policijas pārvalde un Iekšējās drošības pārvalde. Būtiski pilnveidota Padziļinātās sadarbības programma.

Videonovērošanas sistēma ieviesta 23 VID objektos. Pilnveidota Elektroniskās deklarēšanās sistēma EDS : EDS pieejamas sešas jaunas izziņas, kuras fiziskās un juridiskās personas var pieprasīt un saņemt tiešsaistes režīmā, neapmeklējot VID par vidējām VSAOI un darbinieku skaitu; par vidējām darba algām; par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un nomaksātajiem nodokļiem un nodokļu parādiem; par personu, kas nav ar PVN apliekama persona; par fiziskās personas ienākumiem; par saimniecisko darbību ; ieviests risinājums, kurš nodrošina nodokļu maksātāju telefonisku identificēšanu, nodokļu maksātājam telefoniski nosaucot EDS logā attēlotu unikālu kodu, kas dod iespēju nodokļu maksātājiem saņemt personificētu konsultāciju; atvieglota akcīzes nodokļa marku pieteikumu iesniegšana EDS, ņemot vērā nozares priekšlikumu, samazināts deklarācijā iekļauto obligāto lauku skaits, kas jāaizpilda nodokļu maksātājam tādējādi pasūtot akcīzes nodokļa markas, var nenorādīt cigarešu nosaukumu.

Pilnveidota Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēma EMDAS : nodrošināta iespēja pārvietot pagaidu uzglabāšanā esošas preces starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām Latvijas teritorijā, neizmantojot tranzīta procedūru; interneta ienākumu diskusija pagaidu uzglabāšanas interneta ienākumu diskusija automātiska apstiprināšana, ja iepriekšējā procedūra ir tranzīts, tādējādi ļaujot optimizēt šīs deklarācijas apstrādi, samazinot laika patēriņu, kas nepieciešams iepriekšējās procedūras slēgšanai un pagaidu uzglabāšanas noformēšanai; veikta eksporta muitas deklarāciju automātiskā izlaišana atbilstoši noteiktiem kritērijiem un parametriem, nodrošinot ātrāku eksporta deklarāciju apstrādi un paātrinot izvedamo kravu noformēšanas procesu.

VID galvenie notikumi Sadarbībā ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas biedriem viesnīcās un restorānos interneta ienākumu diskusija vizuāli un informatīvie materiāli, kas skaidro pirmčeka un čeka atšķirību, un mudina iedzīvotājus pieprasīt un saņemt tieši čeku.

Meklēšanas forma

Pirmo reizi organizētas Starptautiskās muitas kinologu ar tabakas meklēšanas darba suņiem sacensības, piedaloties Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Krievijas un Latvijas muitu pārstāvjiem. Īstenots nodokļu atbalsta pasākums, paredzot iespēju nodokļu maksātājiem, kuriem bija izveidojies nodokļu parāds, nokavējuma un soda naudas pilnīgu dzēšanu ar nosacījumu, ka ne vēlāk kā līdz Pilnveidota Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēma EMDASgalvenie jauninājumi: nodrošināta sasaiste ar EK centrālo Muitas lēmumu sistēmu, nodrošinot visu Savienības Muitas kodeksā paredzēto muitas atļauju un apliecību elektronisku pieteikšanu un saņemšanu; izstrādāta un ieviesta jaunā funkcionalitāte eksporta deklarāciju labojumu un anulēšanas pieprasījumu elektroniskai iesniegšanai un apstrādei pēc preču izlaišanas.

Nodrošināta informācijas apmaiņa saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD Globālā standarta automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem prasībām. Analītiskās kapacitātes stiprināšanai izveidota Nodokļu administrēšanas risku vadības daļa.

Stiprinot kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, izveidota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde.

iespēju kurss profesionāļiem opcija pie Tatunašvili

Pilnveidota Elektroniskās deklarēšanas sistēma EDS — ieviesti jauninājumi: nodrošināta iespēja  tiešsaistē veikt kārtējos nodokļu maksājumus un nodokļu parāda maksājumus iekšzemē iekasētajam nodokļiem, kā arī sekot līdzi veikto maksājumu izpildei; darba devējiem nodrošināts pārskats par slēgtajām un anulētajām darbnespējas lapām informācija tiek saņemta no NVD e-veselības sistēmas ; nodrošināta automātiska informācijas ielasīšana gada ienākumu deklarācijā par personu samaksāto mācību maksu izglītības iestādēm; nodrošināta valsts amatpersonu automātiskā brīdināšana par deklarācijas iesniegšanas termiņu trīs dienas pirms termiņa beigām ; izveidotas 2 mobilās aplikācijas: - "Attaisnotie izdevumi" čeku augšupielādei; - "Aizdomīgie darījumi" datubāze interneta ienākumu diskusija pirkuma čekiem; nodrošināta iespēja apskatīt atgādinājumus par nodokļu maksājumu un dokumentu iesniegšanas termiņiem un no tā veikt aprēķināto nodokļu samaksu vai deklarācijas iesniegšanu, kā arī interneta ienākumu diskusija termiņa pagarinājumu.

Ar VID mājaslapā internetā Ieviesta Dokumentu vadības interneta ienākumu diskusija VID saņemto dokumentu reģistrēšanai un rezolūciju pievienošanai. Uzsāk jaunas nozaru pieejas īstenošanu nodokļu administrēšanā. Pilnveido Elektroniskās deklarēšanas sistēmu — ieviesti jauninājumi: jauns EDS dizains, sadaļu strukturējums, vienkāršota lietojamība, nodalītas fizisko personu un juridisko personu piekļuves vietnes; nodokļu maksātāju brīdināšana par aktuālajiem parādiem; iespēja izmantojot www.

Ievieš vienotu VID klientu apkalpošanas standartu.

Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Pēdējā laikā publiskajā diskusijā aktuālas kļuvušas nevienlīdzības un nabadzības tēmas [1].

Uzsāk  iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru ar nodokļu Bitcoin peļņa stundā par tirgus cenas vērtības noteikšanu  preču iegādes darījumiem no saistītā ārvalstu uzņēmuma. Pilnveido Elektroniskās deklarēšanas sistēmu: nodrošina PVN taksācijas perioda deklarāciju iesniegšanu kopā ar pielikumiem kā vienu dokumentu; atvieglo gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu; izveido savstarpējās saziņas platformu EDS lietotājiem; pilnveido autentifikāciju EDS - no adreses www.

Klientu servisa programmas ietvaros VID mājaslapā: nodrošina iespēju elektroniski pieteikties VID jaunumiem un klātienes padziļinātās konsultācijas saņemšanai; izveido e-pasta adreses - saistībā ar eiro ieviešanu: vid. Uzsāk regulāru un aktīvu sadarbību ar Latvijas darba devēju konfederāciju un Latvijas rūpniecības un tirdzniecības kameru par aktuāliem nodokļu interneta ienākumu diskusija jautājumiem.

Īsteno 12 VID informācijas sistēmu, kurām darbs ar euro valūtu jāuzsāk no Audita funkciju kā nodokļu, tā muitas jomā apvieno vienā struktūrvienībā — Nodokļu kontroles pārvaldē, vienlaikus paaugstinot nodokļu kontroles kapacitāti. Uzsāk nodokļu maksātāju pieteikšanos Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka minimālas investīcijas internetā, lai saņemtu programmas dalībniekiem paredzētās valsts piedāvātās priekšrocības un atvieglojumus.

Nodrošina publiski pieejamu sarakstu ar nodokļu maksātājiem, kuriem  par normatīvo aktu pārkāpumiem apturēta saimnieciskā darbība. Uzsāk darbu pie VID informācijas sistēmu pielāgošanas euro ieviešanai.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Apstiprina jaunu VID organizatorisko struktūru, kas paredz, ka ģenerāldirektoram ir tieši pakļauti četri vietnieki. Izveido un VID interneta mājaslapā publicē Sabiedriskā labuma organizāciju reģistru. Divkāršo VID informatīvā tālruņa darbinieku skaitu. Izveido VID Administratīvo pārvaldi, tādējādi centralizējot personāla vadību un resursu nodrošināšanu.

Nodokļu maksātājiem ir vienkāršota jeb viena līmeņa dienesta lēmumu apstrīdēšanas kārtība — tikai VID ģenerāldirektoram. Izstrādā VID sniedzamo pakalpojumu sarakstu. Pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas aprakstus publicē vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.

Seko aktualitātēm

Nodrošina publiski pieejamu informāciju par reģistrētajām ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajām personām un no šī reģistra izslēgtajām personām. VID darbā ievieš Fizisko personu riska analīzes sistēmu RASA, kas nodrošina fizisko personu riska analīzes veikšanu un fizisko personu ar augstu nodokļu nemaksāšanas risku atlasi preventīvo un nodokļu kontroles pasākumu veikšanai.

Eiropas čempionātu muitas dienestu narkotiku meklēšanas suņiem, kurā piedalījās kinologi no 19 valstīm. Rīgas Tehniskajā universitātē atklāj Muitas un nodokļu vēstures muzeju.

Ienākumu nevienlīdzība un nabadzība: kur esam un kā uzlabot situāciju

Projekta mērķi ir iepazīstināt skolu jaunatni ar VID un tā darbību, sniegt vispusīgu un izglītojošu informāciju skolēniem, kā arī radīt interesi par VID kā labu nākotnes darba vietu.

VID darbā ievieš Audita atbalsta informācijas sistēmu, kuru izmanto nodokļu audita veikšanas procesā. Audita atbalsta informācijas sistēma nodrošina maksimāli automatizētu nodokļu audita sagatavošanas un rezultātu apkopošanas iespēju, tādējādi samazinot nodokļa audita veikšanas laiku un uzlabojot nodokļa audita kvalitāti.

Izstrādā VID interneta mājaslapas jauno versiju, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo ir lietotājiem draudzīgāka.

pelnīt naudu internetā, apmainot naudu anno 1701 kā nopelnīt naudu

Izmantojot to, nodokļu maksātāji var uzdot jautājumus elektroniski. Veic kontrabandas apkarošanā iesaistīto VID muitas iestāžu reorganizāciju — izveido mehānismu muitas kontrolei uz ES iekšējām robežām un vienotu kontrabandas apkarošanā nozīmīgas informācijas vadības sistēmu. VID Muitas kriminālpārvaldes kompetencē nodod visas kontrabandas novēršanas un apkarošanas funkcijas un izveido teritoriālās nodaļas.

Kādi nodokļi jāmaksā pašnodarbinātajam

Saistībā ar Latvijas iestāšanos ES optimizē muitas kontroles punktu skaitu no muitas kontroles punktiem Uzbūvē un nodod ekspluatācijā ES prasībām atbilstošus muitas un sanitārās robežinspekcijas kontroles kompleksus Rīgas brīvostā, Ventspils brīvostā, Daugavpils preču stacijā un Rēzeknes preču stacijā.

Darbu uzsāk VID informatīvā tālruņa līnija nodokļu administrēšanas jautājumos. VID Galvenajā nodokļu pārvaldē izveido Nodokļu maksātāju konsultāciju koordinācijas daļu nodokļu normatīvo aktu vienveidīgas piemērošanas nodrošināšanai.

Izveido VID Muitas kriminālpārvaldi, kas nodarbojas ar kontrabandas lietām un veic likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus muitas jomā. Pārveido VID Finanšu policijas pārvaldes organizatorisko struktūru, izveidojot teritoriālās nodaļas.

Ministru kabineta diskusiju dokumenti Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta Publicēts Termiņš Termiņš 3.

Ekspluatācijā nodod Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDSkur sākotnēji vienlaikus ar elektroniski iesniegtajiem dokumentiem tos iesniedza arī papīra formā. Konvenciju ietvaros un divpusējo attiecību līmenī starp Latvijas un vairāku citu valstu nodokļu administrācijām noslēdz līgumus par savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu nodokļu konvenciju ietvaros, kā arī par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

Pirmo reizi VID vēsturē godina gada lielākos nodokļu maksātājus. Izveido Muitas un uzņēmēju konsultatīvo padomi. Nodokļu kontroles departaments kļūst par VID Galveno nodokļu pārvaldi. Izveido VID Informātikas pārvaldi.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Interneta ienākumu diskusija VID Informatizācijas projekta īstenošanu. VID izveido Lielo nodokļu maksātāju pārvaldi, kuras pārraudzībā tiek nodoti 20 tobrīd lielākie Latvijas nodokļu maksātāji.

binārās opcijas igoptions vai students var nopelnīt naudu

Latvijas Republikas valdība ar vairākām Eiropas valstīm noslēdz līgumus par sadarbību un savstarpēju palīdzību muitas jautājumos. Ministru kabinets ar rīkojumu nodod muitas robežkontroles un caurlaides punktu celtniecību, paplašināšanu un labiekārtošanu VID pārziņā.

Finanšu izziņas un operatīvās rīcības nodokļu administrēšanas jomā funkciju nodrošināšanai izveido VID Finansu izziņas departamentu.

Notiks diskusija par risinājumiem, kā Latvijā mazināt nabadzību un nevienlīdzību Pirmdien, 9.