Orderis ir iespēja


Persona izsludināta starptautiskajā meklēšanā. Ko tas nozīmē? FOTO: Freepik Latvijas pilsoņi ceļo, attīsta uzņēmējdarbību, kā arī veido attiecības un ģimeni ārpus Latvijas teritorijas. Dzīvojot citā valstī, pastāv iespēja nonākt strīda situācijās vai pat saskarties ar tiesībsargājošajām iestādēm.

Kas ir Eiropas apcietinājuma orderis? Kā zināt, ka, atgriežoties Latvijā, neesi izsludināts starptautiskajā meklēšanā, un kur orderis ir iespēja pēc palīdzības, lai atrisinātu sarežģītas situācijas, kas radušās citā valstī? Ja persona sevi atrod Interpola meklēšanas datubāzē, pastāv iespēja pārsūdzēt Interpola Ģenerālsekretariātam jebkādu paziņojumu — gan sarkano red noticegan dzelteno yellow notice. Valstis, kurām ir divpusējie līgumi un pastāv sadarbība izdošanas jautājumos, sūtot izdošanas lūgumu, pievieno klāt uzskaitījumu ar savāktajiem pierādījumiem vai pievieno lietas materiālus.

Eiropas Padomes konvencija par izdošanu šādu mehānismu neparedz. Krimināllikumiem Eiropas Savienības valstīs jābūt būvētiem uz līdzīgiem pamatiem. Iekšējās vadlīnijas nerisinās sarežģītus gadījumus un nenodrošinās automātisku vēlamo rezultātu sasniegšanu, bet var nodrošināt informācijas apriti starp iestādēm.

Kā persona var noskaidrot, vai ir meklēšanā? Ja ārvalstīs persona tiek meklēta, Interpola meklēšanas datubāzē tiek pievienots tā saucamais sarkanais paziņojums orderis ir iespēja notice — persona starptautiskā meklēšanā.

Tas nozīmē, ka Interpola Ģenerālsekretariāts izsūta uzdevumu Interpola dalībvalstīm ar lūgumu personu izdošanas nolūkā aizturēt. Jāātceras, ka runa ir par noziedzīgus nodarījumus izdarījušām personām un pamatmērķis ir panākt, lai tās neizvairītos no kriminālatbildības. Tajā iespējams noskaidrot, vai konkrētā persona ir norādīta meklēšanas sistēmā. Cits jautājums — vai tiks sniegta atbilde?

orderis ir iespēja signāli bināro opciju programmai

Jāpiebilst, ka Latvijā ir bijuši gadījumi, kad persona nav iekļauta Interpola meklēšanas sistēmā, lai gan meklēšanā atrodas. Jautājumu par to, vai ievietot personu Interpola datubāzē sakarā orderis ir iespēja kādu nodarījumu, nenolemj tikai viena valsts, un meklēšanas paziņojums automātiski datubāzē ielikts netiek.

EUR-Lex Access to European Union law

Otrs, iekšējais, mehānisms: nodarījuma politiskā rakstura konstatēšana. Var būt arī kāds iekšējs meklēšanas paziņojums pašas valsts teritorijā. Piemēram, Krievijā un arī Latvijā ir sava iekšējā personu meklēšanas sistēma. Tas, ka Interpols nav ievietojis sarkano vai dzelteno paziņojumu dzeltenā atzīme — pazudušas personasneizslēdz, ka persona var atrasties citas valsts, piemēram, Krievijas, iekšējās meklēšanas sistēmā, un par to var uzzināt, tikai iebraucot šīs valsts teritorijā.

Kur jāvēršas, ja atrod savu vārdu datubāzē? Publiskajā datubāzē var ievadīt jautājumu, un pēc tam, ja tiek sniegta apstiprinoša atbilde, jāvēršas Interpola Ģenerālsekretariātā Lionā ar iesniegumu, pamatojot, kāpēc persona uzskata, ka tās orderis ir iespēja ir prettiesiska, nesamērīga, balstīta uz politiskiem motīviem u. Tāpēc arī pastāv iespēja pārsūdzēt Interpola Ģenerālsekretariātam gan sarkano, gan dzelteno paziņojumu.

Piemēram, ir bijuši gadījumi, kad Krievija ir meklējusi personu izdošanas nolūkā, taču lēmums tika pārsūdzēts un Interpola Ģenerālsekretariāts šo personu no meklēšanas datubāzes izņēma. Ar ko jārēķinās un kas jādara, ja persona zina, ka atrodas meklēšanā?

Būtiskākais ir nepamest Latvijas teritoriju. Var vērsties pie mums, prokuratūrā, ar iesniegumu, informējot par to, ka no kādas valsts var tikt saņemts izdošanas lūgums, un detalizētāk izskaidrot situāciju. Prokuratūra, saņemot izdošanas lūgumu, vienmēr pārbaudīs, vai persona ir meklēšanā, vai nepastāv kāds cits izdošanas atteikuma pamats utt. Kristīnes Misānes gadījumā Dienvidāfrikas Republikas DĀR iestādēm tika konsekventi darīts zināms, ka, ņemot vērā personas pilsonisko piederību, Latvijas Republikas teritorijā viņa netiks aizturēta izdošanas nolūkā un nebūtu arī izdota.

Kas ir stop loss? Kāpēc tas ir vajadzīgs un kā tas strādā?

Vienlaikus jānorāda, ka ir noteiktas valstis, kurām Latvija savus pilsoņus varētu izdot, ja nav cita izdošanas lūguma izpildes atteikuma iemesla. Taču tas notiek gadījumā, ja izdošanas lūgums ir saņemts Latvijā, nevis vēl kādā citā valstī. Tikai tad, ja izdošanas lūgumu saņemam no konkrētās valsts, tas tiek pēc būtības izskatīts.

Valstis, kurām Latvija var izdot savus pilsoņus, ir Eiropas Savienības ES dalībvalstis, ASV un no pagājušā gada novembra arī Norvēģija un Islande, jo pēdējās divas ir pievienojušās Eiropas apcietinājuma ordera instrumentam t.

Kas ir Eiropas apcietināšanas orderis, un ko ar to var darīt? Ir tradicionālais izdošanas lūgums un Eiropas apcietinājuma orderis, kas pēc būtības ir izdošanas lūguma paveids ES teritorijā starp dalībvalstīm. Tas ir savstarpējās atzīšanas instruments.

orderis ir iespēja kā nopelnīt naudu un kurš bizness ir labāks

Valstīm ir daudz mazāk atteikuma iemeslu to pildīt, un izdošanas lūgumam netiek līdzi sūtīta milzīga dokumentu pakete. Sabiedrība nereti pieļauj, ka tas notiek automātiski, bet realitātē Latvijā ir jābūt krimināllietai un konkrētajai personai ir jābūt vismaz aizdomās turētā statusā.

Persona izsludināta starptautiskajā meklēšanā. Ko tas nozīmē?

Turklāt jābūt arī garantijai, ka prokurors ļoti ātrā laikā, ja persona tiks nogādāta Latvijā, spēs uzrādīt apsūdzību. Proti, lietai jau ir jābūt praktiski tādā gatavībā, lai to varētu nosūtīt uz tiesu.

orderis ir iespēja reāli tirdzniecības signāli

Papildus vēl ir jābūt izmeklēšanas tiesneša nacionālajai sankcijai — lēmumam par drošības līdzekļa, apcietinājuma, piemērošanu. To var veikt tikai un vienīgi uz pierādījumu pamata. Tiklīdz ir uzsākts kriminālprocess, aizdomās turētajai personai ir tiesības uz aizstāvību. Orderis ir iespēja un pret ko lai persona aizstāvas, ja kriminālprocess ierosināts automātiski?

Kā tikt pie pierādījumiem, ja noziegums izdarīts citā valstī? Par piemēru var minēt Kristīnes Misānes gadījumu. Viņa Dienvidāfrikas Republikā ir apsūdzētās statusā, un materiālu kopums, lai atzītu personu atcelšanas iespēja apsūdzēto, ārvalstī ir savākts. Lai Latvijā ierosinātu lietu un personai varētu tikt noteikts procesuālais stāvoklis, pat nerunājot par izmeklēšanas tiesneša sankcijas saņemšanu, ir nepieciešams pierādījumu kopums.

Pēc pašreizējiem tiesību instrumentiem Latvijai nav tiesiska pamata prasīt Dānijai vai DĀR šo valstu lietā savāktos materiālus. Ņemot vērā, ka starp Dāniju un DĀR pastāv saistības Eiropas Padomes izdošanas konvencijas ietvaros, Dānijai lietas materiālu ir ļoti maz, jo minētā konvencija neprasa pievienot pierādījumus.

Minētā konvencija noteic, ka personas vaina nav jāpierāda, valsts garantē, ka ir savākts pietiekams pierādījumu kopums, uz kura pamata personai ir noteikts atbilstošs statuss. Atsevišķām valstīm ir noslēgti divpusējie līgumi un pastāv sadarbība izdošanas jautājumos, pamatojoties uz pierādījumiem, — tā valsts, kas sūta izdošanas lūgumu, pievieno klāt uzskaitījumu ar savāktajiem pierādījumiem, bet klasiskajā gadījumā pievieno arī lietas materiālus, kas apliecina konkrētās personas vainu inkriminētajā noziegumā.

Savukārt Eiropas Padomes konvencija šādu mehānismu neparedz. Jāuzsver, ka šis ir gadījums, kad trešā valsts — DĀR —, kurā darbojas anglosakšu tiesību sistēma, ir pievienojusies EP konvencijai, un tādējādi tai lielākā daļa lietas materiālu Dānijai nav jānodod.

orderis ir iespēja kā likt tendenču līnijas

Viss, kas bija Dānijas rīcībā, mums tika nosūtīts. Kā tiek piemērota apsūdzība Latvijā par nodarīto citā valstī? Nodarījuma kvalifikācija tiek veikta pēc nodarījuma apraksta, kas pievienots izdošanas lūgumam.

Mēs automātiski nepiemērojam panta nosaukumu un nepiemeklējam tādu pašu pantu savā nacionālajā tiesiskajā regulējumā. Darbības tiek kvalificētas pēc apraksta. Itin bieži ir gadījumi, kad personas darbības, kas, piemēram, Spānijā kvalificējas kā seksuālas dabas noziegums, šeit uzskatāmas par huligānismu.

Arī tādā anglosakšu tiesību valstī kā DĀR izdošanas lūgums izskatās citādi nekā orderis ir iespēja Eiropā. Tāpēc, lai saprastu, vai attiecīgais nodarījums ir krimināli sodāms abās valstīs, ir vajadzīgs nodarījuma apraksts. No tā, ko bija norādījusi DĀR, vienīgais, kam varējām, tā teikt, pieķerties, bija Krimināllikuma Ar šī panta sankciju pēc visiem starptautiskajiem standartiem nav gana, lai valsts varētu lūgt pilsoņa izdošanu orderis ir iespēja ārvalsts.

Proti, no DĀR izdošanas lūguma izrietēja, ka K. Misānei bija noteiktas primārās aprūpes tiesības uz bērnu. Respektīvi, nebija ne viltus, ne draudu, ne piespiešanas — viņa vienkārši pārkāpa DĀR tiesas nolēmumu par saskarsmes rādītāji binārajām iespējām Thinkorswim. Sakarā ar to kvalificēt šīs darbības kā personas nolaupīšanu ir neiespējami.

Ja mēs to šādi kvalificētu, vairākām Latvijas amatpersonām iestātos amatnozieguma izdarīšanas sekas par to, ka ir uzsākta lieta, apzinoties — persona nav vainīga šī nodarījuma izdarīšanā. Arī jautājumā par dokumentu viltošanu jāpaskaidro, ka šāda rakstura krimināllietās ir nepieciešama rokraksta ekspertīze. Nepietiek tikai ar apgalvojumu vien, ka persona to ir izdarījusi.

  1. Persona izsludināta starptautiskajā meklēšanā. Ko tas nozīmē? - LV portāls
  2. Diagramma eiro dolāra binārās iespējas
  3. EUR-Lex - CA - EN - EUR-Lex
  4. Iespējas profesionāļiem
  5. Ja apcietināšanas orderis ir izsniegts kriminālvajāšanas nolūkā, izpildes tiesu iestādei ir: a vai nu jāpiekrīt, ka pieprasīto personu uzklausa saskaņā ar
  6. Ooo opcijas vietne

Tas varētu būt pamats resoriskajai pārbaudei, bet ne personas atzīšanai par aizdomās turēto krimināllietas ietvaros. Ko cilvēks reāli ir viltojis? Kur ir pierādījumi, ka ir viltojis? Kur ir lielākā aizķeršanās, ierobežojumi? Ja runājam par to, ka ES dalībvalstīm būtu savstarpēji jāuzticas un jāatzīst tur pieņemtie lēmumi, vispirms vajadzētu harmonizēt orderis ir iespēja tiesību normas.

Krimināllikumiem ir jābūt būvētiem uz līdzīgiem pamatiem. Problēma ir tā, ka pat Eiropas Savienības ievaros vienā valstī viens un tas pats nodarījums ir noziegums, kamēr citā nav.

Un tur, kur attiecīgais nodarījums ir noziegums, parādās vēl dažādas nianses. Eiropas apcietinājuma ordera veidlapā ir minēti tā saucamie nepārbaudāmie noziedzīgie nodarījumi: šajā gadījumā mums orderis ir iespēja nav tiesību izlemt, vai šis nodarījums Latvijā ir sodāms. Jo teorētiski par to ir jābūt sankcijai virs trim gadiem un nodarījuma definīcijai jāsakrīt. Tie ir tā saucamie nepārbaudāmie gadījumi.

Kur ir problēma? Cilvēktirdzniecība, ksenofobija, rasisms, genocīds, terorisms, naudas atmazgāšana — tie visi ir lielie termini, kur pastāv harmonizācija, ievērojot dažādas konvencijas. Bet arī te ir jautājums par pareizu tulkošanu visās dalībvalstu valodās.

Tas ir viens punkts, kurā vēl arvien ir neprecizitātes. Nākamais piemērs kanāli binārām opcijām aborts Īrijā atsevišķos gadījumos klasificējas kā slepkavība. Slepkavība ir nepārbaudāmais noziedzīgais nodarījums. Pēc apraksta redzam, ka ir veikts aborts.

Pie mums šī darbība nav kriminālsodāma, bet atteikt izdošanu nedrīkstam. Mēs vienalga izdošanu atteiksim un uz samērīgumu skatīsimies caur cilvēktiesību prizmu un to krimināltiesisko regulējumu. Bet problēma ir tā, ka mūsu atteikuma gadījumā pret Latviju var tikt ierosināta procedūra par ES saistību neizpildi. Tātad, ja Latvijas pilsone ir veikusi abortu Īrijā, mums viņa būtu jāizdod. Mums būtu pienākums viņu izdot, jo tā ir slepkavība pēc Īrijas likumdošanas, bet ne pēc Latvijas.

Arī K.

Kas ir stop loss

Misānes gadījumā par vienu un to pašu nodarījumu dažādās ES valstīs paredzēti atšķirīgi sodi. Vai šādos gadījumos ir būtisks Latvijas iekšējo vadlīniju trūkums? Vadlīniju esamība nodrošinātu informācijas apriti starp iestādēm, bet rodas jautājums — vai prokuratūra veic personu aizsardzības funkciju?

Nē, prokuratūras funkcija ir likuma ievērošana. Cik daudz informācijas varam dot par citā valstī notiekošu kriminālprocesu, kur ir arī konfidencialitātes klauzula ar kriminālprocesu nesaistītajām institūcijām? Lai šādas vadlīnijas izveidotu, vispirms ir jāatrisina ļoti daudz jautājumu.