Procentu likmju iespējas to iezīmes


Parasti šajā laikā arī bankas kļūst dāsnākas un mēģina viena otru pārspēt ar pievilcīgākiem termiņnoguldījumu procentu likmju piedāvājumiem. Taču patlaban, Līdz ar to uzkrājējiem jāizšķiras, vai nav vērts iekrāto izvietot vienkāršos norēķinu kontos, izvēlēties augstāka riska uzkrājuma produktus vai sākt tērēt.

Šo pārmaiņu mērķis ir nodrošināt stabilas, drošas un uzticamas etalonlikmes, kas objektīvi raksturotu naudas tirgu [1].

Vai arī citās eiro zonas valstīs ir līdzīgi? Eiro zonas pastāvēšanas laikā vēl nekad termiņnoguldījumu procentu likmes nav bijušas tik zemas. Tomēr dažādās eiro zonas valstīs tās sasniedza atšķirīgu līmeni. Uz kopējā eiro zonas valstu fona Baltijā noguldījumu procentu likmes ir vienas no zemākajām. Tādēļ interesi raisa jautājums, — kāpēc dažādās eiro zonas valstīs noguldījumu procentu likmes tomēr atšķiras?

Viss par eiro un Eiropas Centrālās bankas (ECB) procentu likmju tirdzniecību

Noguldījumu likmes eiro zonā — kopējās iezīmes Lai atbildētu uz iepriekš uzdoto jautājumu, vispirms izskaidrošu, kādēļ noguldījumu procentu likmēm ātri nopelnīt daudz eiro zonas valstīs vajadzētu tiekties uz vienu līmeni.

Noguldījumu procentu likmes, ko bankas piedāvā saviem klientiem, visās eiro zonas valstīs ir atkarīgas no Eirosistēmas monetārās politikas un tās noteiktajām procentu likmēm.

Vēl nesen — pērnā gada 3.

tendenču līnijas binārās opcijas

Tādējādi visām eiro zonas bankām par naudas izvietošanu centrālajā bankā jāmaksā procentu likmju iespējas to iezīmes. Eirosistēmas ekspansīvā monetārā politika itin bieži tiek pelta, norādot, ka tās ietekmē mājsaimniecībām bankās piedāvātās noguldījumu procentu likmes sarukušas līdz līmenim, kas liedz gūt kārotos procentu ienākumus.

Reizēm tiek spekulēts, ka mājsaimniecībām par noguldījumiem bankām vajadzēs piemaksāt, ja Latvijas komercbankas atkāpsies no solītā un tomēr jaunajiem mājsaimniecību noguldījumiem sāks piemērot negatīvas procentu likmes.

Eirosistēmas īstenotās monetārās politikas aizstāvībā jāmin, ka pieņemtie monetārās politikas lēmumi, tai skaitā zemās oficiālās procentu likmes un īstenotā aktīvu uzpirkšanas programma, ir reakcija uz pastāvošo zemo inflāciju eiro zonā. Arī mājsaimniecību noguldījumu procentu likmju līmenis jāvērtē kontekstā ar pastāvošo inflāciju: lai noguldījums saglabātu savu pirktspēju, tā procentu likmei būtu jābūt vienādai ar gada inflāciju, bet, lai tas būtu ienesīgs, likmei būtu jāpārsniedz inflācija.

ieņēmumi bitcoin

Latvijā decembra inflācija sasniedza 0. Vēršot skatu tālākā nākotnē, zemajām mājsaimniecību noguldījumu procentu likmēm būtu jāveicina eiro zonas tautsaimniecības attīstība, sekmējot mājsaimniecību patēriņu, savukārt zemajām kredītu likmēm — sekmējot kreditēšanas attīstību. Kad eiro zonas tautsaimniecības attīstība būs noturīga un pietiekami strauja, arī ECB varēs lēnām sākt paaugstināt oficiālās procentu likmes un samazināt citu  stimulējošu mēru izmantošanu.

Papildus minētajam — eiro zonas valstīs, kur banku sistēmu darbība pakļauta harmonizētam tiesiskajam regulējumam un vienotai monetārajai politikai, bankas atrodas salīdzinoši līdzīgā situācijā un, sekojot ekonomiski izsvērtiem argumentiem, to lēmumu rezultātiem par dažādiem jautājumiem — arī par noguldījumu procentu likmju līmeni — vajadzētu tuvināties   [1].

Tāpat vairāki tirgus analītiķi eiro zonas attīstības sākumposmā loloja cerības par pārrobežu banku pakalpojumu attīstību un banku apvienošanos eiro zonas ietvaros.

Taču tās nepiepildījās. Arī šāda sadarbība, ja vien būtu notikusi, varētu veicināt noguldījumu procentu likmju tuvināšanos eiro zonas valstīs.

Parāda vērtspapīri

Noguldījumu likmes eiro zonā — atšķirīgās iezīmes Tomēr, kā jau minēts raksta ievadā, noguldījumu procentu likmes dažādās eiro zonas valstīs nav vienādas. Par to, cik mājsaimniecību noguldījumu procentu likmes ir koncentrētas vai izkliedētas ap vidējo līmeni eiro zonā, var spriest pēc tāda statistikas rādītāja kā variācijas koeficients. Tas ļauj savstarpēji salīdzināt dažāda mēroga rādītāju izkliedi ap vidējo līmeni 2.

Jo lielāks mājsaimniecību noguldījumu procentu likmju variācijas koeficients, jo lielākas atšķirības pastāv starp dažādu eiro zonas valstu procentu likmēm. Ja līdz pasaules finanšu krīzes sākumam Pēc Mājsaimniecību noguldījumu procentu likmju variācijas koeficients eiro zonas valstīs Avots: ECB datu krātuve Noguldījumu procentu likmju atšķirības var izskaidrot, gan izprotot noguldījumu produktu daudzveidību, gan balstoties uz ekonomiska rakstura argumentiem.

Noguldījumu produktu daudzveidība un nacionālās īpatnības Noguldījumu procentu likmju atšķirības eiro zonā var skaidrot ar tur pastāvošo noguldījumu risinājumu daudzveidību. Lai gan eiro zonā ir kopēja monetārā politika, valūta un harmonizētas banku darbību regulējošās prasības, tomēr katrā no eiro zonā ietilpstošajām valstīm pastāv tikai tai raksturīgas finanšu tirgus un banku sistēmas īpatnības, kas ļauj attīstīt un piedāvāt unikālus noguldījumu risinājumus.

Nav iespējams uzskaitīt visas nacionālās īpatnības, kas pastāv eiro zonas valstu mājsaimniecību noguldījumu tirgū, minēšu tikai dažas.

«Latvijas Unibankas» procentu un ienesīguma likmju apskats 27.01.—31.01.

Viena no tām — dažās eiro zonas valstīs, piemēram, Beļģijā, noguldījumiem tiek piemērotas komisijas maksas. Tādējādi augsta noguldījumu procentu likme var slēpt papildu izmaksas noguldītājiem, un, ja tās būtu ņemtas vērā, augstākās noguldījumu procentu likmes priekšrocība citu valstu vidū mazinātos. Tāpat dažās eiro zonas valstīs mājsaimniecību noguldījumu tirgu aktīvi regulē valsts. Francijā liela daļa no banku piedāvātajiem noguldījumu produktiem netiek aplikti ar kapitāla nodokli, un to procentu likmes nosaka valdība skatīt 5.

Pēc speciālas formulas aprēķinātā procentu likme, kas pašlaik ir augstāka nekā vidēji Eiropā, kalpo kā atsauces procentu likme arī citiem valsts neregulētajiem noguldījumu produktiem. Arī Beļģijas iedzīvotāju vidū liela popularitāte ir valsts regulētiem krājkontiem.

opcija ir tirgus darījums

Regulētajiem uzkrājumu produktiem Beļģijā līdz noteikta limita sasniegšanai netiek piemērots kapitāla nodoklis. To procentu likme sastāv no divām daļām: bāzes procentu likmes un lojalitātes prēmijas, kas tiek piešķirta noguldītājiem par uzkrājumus izvietošanu bankā ilgāku laiku, piemēram, vairāk nekā gadu.

Abu noguldījumu procentu likmju minimālo un maksimālo robežu nosaka valsts.

kā ar centību nopelnīt naudu internetā

Tāpat dažādās valstīs un bankās atšķiras pieredze klientu lojalitātes novērtēšanā: ja vienviet klienta uzticība, ilgstoši ieguldot līdzekļus vienā bankā, tiek novērtēta ar lojalitātes prēmiju, citur augstāki procenti tiek piedāvāti jauniem klientiem, lai tos piesaistītu bankai.

Tāpat bieži vien standarta termiņnoguldījumi tiek apvienoti ar nestandarta noguldījumu procentu likmju iespējas to iezīmes, piemēram, noguldījumiem fondos, nosakot šādiem apvienotajiem noguldījumu produktiem augstāku procentu likmi.

Mājsaimniecību termiņnoguldījumu atlikuma dalījums pa termiņiem un jauno eiro termiņnoguldījumu procentu likme Parasti var novērot sakarību: jo garāks noguldījumu termiņš, jo augstāka termiņnoguldījumu procentu likme.

Arī lielākajai daļai eiro zonas valstu ilgtermiņa virs 1 gada termiņnoguldījumu procentu likme pārsniedz īstermiņa līdz 1 gadam mājsaimniecību jauno eiro termiņnoguldījumu procentu likmi. Līdz ar to valstī, kur populārāki noguldījumi ar garāku termiņu, arī noguldījumu atlikumu procentu likmei jābūt salīdzinoši augstākai nekā tad, ja tajā būtu populārāki noguldījumi ar īsāku termiņu.

Piemēram, Nīderlandē ir viena no augstākajām mājsaimniecību jauno eiro termiņnoguldījumu procentu likmēm. Šajā eiro zonas valstī lielāku īpatsvaru veido apmācība binārajās opcijās ar termiņu virs 2 gadiem, kas apliecina, ka mājsaimniecībām raksturīgs noguldīt uz salīdzinoši ilgāku laiku.

  • Tirdzniecības noteikumi supertrend stratēģijai
  • Noteikumi par patērētāja kreditēšanu
  • ECB procentu likmju tirdzniecība Forex un akciju tirgos Ir daudz faktoru, kas nosaka cenu kustību tirgos pēc ECB procentu likmju lēmuma publicēšanas.
  • Noteikumos lietotie termini: 2.

Nīderlandē atsevišķās bankās noguldītājiem tiek piedāvāts izvietot brīvos līdzekļus 20 gadu termiņnoguldījumos ar procentu likmi, kas krietni pārsniedz vidējo mājsaimniecību jauno eiro noguldījumu procentu likmi eiro zonā. Salīdzinājumam - Latvijā ilgtermiņa noguldījumu veido procentuāli mazāku īpatsvaru nekā lielākajā daļā eiro zonas kodolu veidojošo valstu, turpretim lielāku — nekā pārējās Baltijas valstīs 3. Protams, noguldījumu termiņš ir tikai viens faktors, kas izskaidro noguldījumu procentu likmju atšķirības eiro zonas valstīs un nevar tikt analizēts atrauti no citām mājsaimniecību noguldījumu tirgū valdošām kopsakarībām.

Šajā kontekstā ir svarīgi saprast, ka par noguldījumu procentu likmju atšķirībām eiro zonas valstu vidū secinājumi būs precīzāki, ja procentu likmju dati ir sadalīti sīkākās kategorijās, kur katrā no kategorijām iekļauti pēc iespējas vienveidīgāki produkti. Ja vienā statistikas datu kategorijā iekļauti samērā atšķirīgi noguldījumu produkti un katrā no valstīm ir populārāks cits produkts, var maldīgi secināt, ka noguldījumu procentu likmes dažādās valstīs atšķiras, lai gan faktiski līdzīgiem noguldījumu produktiem tās ir samērā līdzīgas skatīt 4.

Ekonomiskie faktori No ekonomikas skatpunkta raugoties, noguldījumu procentu likmes eiro zonas valstīs var atšķirties vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai arī eiro zonā pastāv vienota monetārā politika, katrā no valstīm noguldījumu procentu likmes var piemēroties tai ātrāk vai lēnāk, lielākā vai mazākā apmērā. Otrkārt, katrā no eiro zonas valstīm ir citāds noguldījumu pieprasījums un piedāvājums.

kā izveidot tirdzniecības galdu

Mājsaimniecību pieprasījumu pēc noguldījumiem nevar izmērīt ļoti precīzi, taču par to var spriest pēc dažādu makroekonomikas rādītāju attīstības.

Ja iekšzemes kopprodukta IKP reālais pieaugums īslaicīgi pārsniedz ilgtermiņa tendenci un iedzīvotājiem parādās neplānoti papildu ienākumi, viņi tos parasti uzreiz neiztērē, bet novirza noguldījumiem. Bināro opciju binom ar to bankas, saskaroties ar augstāku klientu noguldījumu plūsmu, tiem nosaka zemākas procentu likmes. Reālā IKP pieaugums un mājsaimniecību jauno eiro termiņnoguldījumu procentu eiro zonas valstīs likme vidēji To apstiprina arī 4.

Tikai ar dažiem izņēmumiem spēkā sakarība — eiro zonas valstīs, kur reālā IKP pieauguma temps augstāks nekā pārējā eiro zonā, mājsaimniecību termiņnoguldījumu procentu likmes ir salīdzinoši zemākas. Kā savā Arnolds un S. Evijks Arnold, I. Par valsts riska līmeni liecina valsts obligāciju procentu likmju attīstība 5. Pirmkārt, mājsaimniecībām vairākās eiro zonas valstīs, tostarp arī Latvijā, ir iespēja kā alternatīvu noguldījumiem bankā iegādāties valsts parāda vērtspapīrus un krājobligācijas.

Valsts risks ir saistīts arī ar stresa līmeni finanšu tirgū, kad bankām ir sarežģīti iegūt finansējumu starpbanku tirgū, tādēļ tās aktīvāk piesaista noguldījumus no mājsaimniecībām, piedāvājot augstākas procentu likmes.

veiksmīga tirdzniecība ar turbo opcijām

Ne mazāk svarīgs, izskaidrojot eiro zonas noguldījumu procentu likmju atšķirības, ir banku noguldījumu piedāvājums un darbības galvenie raksturlielumi.

Sarūkot procentu procentu likmju iespējas to iezīmes, eiro zonas valstīs bankas pievērš arvien lielāku vērību citiem ienākumu gūšanas avotiem, piemēram, komisijas maksām, ienākumiem no investīciju portfeļa.

Noguldījumu procentu likmes eiro zonas valstīs parasti ir zemākas uzticamākām bankām ar augstāku kapitāla līmeni pēc noteikta pašu kapitāla un aktīvu sliekšņa sasniegšanaslikviditāti un kredītreitingu, jo tām ir brīvāk pieejams finansējums starpbanku tirgū 6.

Procentu likmju nacionālās īpatnības

Banku pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem un mājsaimniecību jauno eiro termiņnoguldījumu procentu likme eiro zonas valstīs vidēji No vienas puses, jo konkurence tirgū mazāka, par ko liecina augstāka starptautisko banku klātbūtne un augstāka banku tirgus koncentrācija, jo zemākām būtu jābūt noguldījumu procentu likmēm 7.

No otras puses, pieaugot banku tirgus konkurencei un samazinoties koncentrācijai, tirgū savu darbību turpina bankas ar dažādu darba efektivitāti, tādēļ tām grūtāk saviem klientiem piedāvāt augstākas noguldījumu procentu likmes. Pieaugošās kredītu un noguldījumu procentu likmju atšķirības nozīmē, ka kopējie monetārās politikas lēmumi katru no eiro zonas valstīm, proti, tās kredītu un noguldījumu procentu likmju līmeni, ietekmē atšķirīgi.

Pastāvot šādai noguldījumu un arī kredītu tirgus fragmentācijai, ECB un Eirosistēmai ir visnotaļ sarežģīti sasniegt savu monetārās politikas mērķi.

Taču katram mākonim ir zelta maliņa — līdz ar pieņemto plašo Eirosistēmas monetārās politikas instrumentu klāstu - fragmentācijai eiro zonas noguldījumu tirgum pēdējos mēnešos ir tendence samazināties. Baltijas valstis šajā vēlas nopelnīt pienācīgu naudu ir to valstu vidū, kur mājsaimniecību noguldījumu procentu likmes ir pietuvojušās nulles līmenim.

Etalona procentu likmju reformas: EONIA tiks aizstāta ar €STR

Pirmkārt, to neapšaubāmi ir ietekmējusi Eirosistēmas īstenotā ekspansīvā monetārā politika. Otrkārt, banku joprojām piesardzīgā attieksme pret kreditēšanu ir izveidojusi situāciju, kad esošo opcijas spogulis atmaksas joprojām pārsniedz no jauna izsniegto kredītu apjomu, līdz ar to katru mēnesi bankām uzkrājas brīvi finanšu līdzekļi, un tām nav nepieciešams domāt par būtisku ārējā finansējuma, tajā skaitā noguldījumu, piesaisti.

Un, treškārt, finansiāli spēcīgākām un efektīvajām ārvalstu bankām, kas dominē Baltijas banku sektorā, mājsaimniecību noguldījumi jebkurā gadījumā nav pats svarīgākais finansējuma gūšanas avots, tādēļ tām nav pamata noteikt tiem augstākas procentu likmes. Turklāt Baltijas valstīs populārākajiem vienkārša standarta noguldījumiem tradicionāli procentu likmes ir salīdzinoši zemas. Pašlaik eiro zonas tautsaimniecības izaugsme ir salīdzinoši zema, un nav objektīvu priekšnoteikumu, lai šī situācija mainītos.

Tas, protams, ietekmēs arī mājsaimniecību noguldījumu procentu likmes, un nav izslēgts ilgstošs zemu procentu likmju periods. Saskaroties ar ilgstoši zemām noguldījumu procentu likmēm, mājsaimniecībām jāsamierinās, ka vēl kādu laiku nevarēs gūt nozīmīgus ienākumus no ieguldījumiem banku piedāvātajos standarta noguldījumu risinājumos.

Ja tomēr mājsaimniecības vēlas palielināt savu ieguldījumu ienesīgumu, tām jāapsver iespēja brīvos līdzekļus izvietot citos alternatīvos ieguldījumu veidos.

EUR-Lex Access to European Union law

Atsauces Affinito, M. May An empirical analysis of national diferences in the retail bank interest rates of the euro area.

  • Konverģences tirdzniecība
  • Procentu likmju nacionālās īpatnības
  • Liktenim pilnībā sagriežoties salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad neviena no galvenajiem aktīvu klasēm nesniedza nekādus apmierinošus ieņēmumus, šī gada pirmais pusgads uzrāda labākos gada sākuma rezultātus kopš
  • Parāda vērtspapīri Parāda vērtspapīri Parāda vērtspapīrs apliecina emitenta parāda saistības pret šo vērtspapīru turētāju.

Banca D'Italia discussion paper No. Arnold, I. June Procentu likmju iespējas to iezīmes impact of sovereign and credit risk on interest rate convergence in the euro area. Bikker, J.

Prognozes par procentu likmes samazinājumu pacēla tirgus jaunos augstumos

January Competing for savings: how important is creditworthiness during the crisis? European Central Bank September Differences in MFI interest rates across euro area countries. Saving accounts in Europe: A dormant market?