Īstermiņa apmaiņas iespējas.


\

Mobilitātes aktivitātes iedala studiju mobilitātē un prakses mobilitātē. Par  konkrētu pieteikšanās īstermiņa apmaiņas iespējas studiju vai prakses mobilitātei ieteicams interesēties augstākās izglītības iestādē, kurā esat students.

domāšanas iespējas

Programmas mērķis ir sniegt studentiem vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, noteiktu laika periodu studējot ārvalstīs. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai  Valsts izglītības attīstības aģentūrā ; viena studiju cikla ietvaros bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. Nordplus Augstākās izglītības programma Ziemeļu un Baltijas reģiona augstākās izglītības iestāžu pieredzes apmaiņu atbalsta  Nordplus Augstākās izglītības programmakas paredz arī studentu apmaiņas projektus.

papildu ienākumu aprēķins

Programmas ietvaros studentiem tiek piedāvātas trīs veidu mobilitātes: ilgtermiņa studentu mobilitāte — augstākās izglītības iestādēs studējošie bakalaura un maģistra studiju programmas studenti ar augstskolu starpniecību var saņemt stipendiju no 3 līdz 12 mēnešu ilgām pilna laika studijām vai praksei citā Ziemeļu reģionā vai Baltijas valstī; īstermiņa studentu mobilitāte — augstākās izglītības iestādēs studējošie bakalaura un maģistra studiju programmas studenti ar augstskolu starpniecību var saņemt stipendiju 1 vai 2 mēnešu ilgām pilna laika studijām vai praksei citā Ziemeļu reģionā vai Baltijas valstī; intensīvā mobilitāte — augstākās izglītības iestāžu studenti bakalaura un maģistra studiju programmas studenti var saņemt atbalstu īsa perioda vismaz 1 nedēļas — piecu darba dienu studijām.

Noderīga informācija studentam, atrodoties ārvalstīs Studentiem, kuri dodas uz ārvalstīm, piemēram, mobilitātes ietvaros, tāpat kā ikvienam Latvijas iedzīvotajam, vēlams reģistrēt plānoto ceļojumu un turpmāko prombūtni Konsulārajā reģistrā, lai krīzes dabas katastrofu, politisko nemieru, kara darbību utt.

  • Starptautiskās apmaiņas programmas – Mana blueprint69.com
  • Par kuru jūs varat ātri nopelnīt daudz

Reģistrācija Konsulārajā reģistrā ir brīvprātīga un bezmaksas. Reģistrēties var arī, atrodoties ārpus Latvijas. Konsulārajā reģistrā iekļautās ziņas ir konfidenciālas, pieejamas tikai konsulārajam dienestam un tiek izmantotas tikai krīžu gadījumos.

  • Vēlme strādāt un pelnīt naudu

Attālināti reģistrēties varat portālā  Latvija. Studentiem, īstermiņa apmaiņas iespējas uz kādu no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederāciju, noderīga ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte  EVAKkas apliecina Jūsu tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

nopelnīt bitkoinus internetā bez ieguldījumiem

Atrodoties studiju vai prakses mobilitātē ārvalstīs, Jums noderīga var būt Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma  Hugo. Platforma nodrošina: tulkošanu latviešu, angļu un krievu valodā — platformā var augšupielādēt opciju raksturojums, ko nepieciešams tulkot arī PDF un PPT, XLS un citus teksta dokumentu formātus ; viena vārda tulkošanu ar sinonīmu iespējām sasaiste ar  termini.