TC variants, /Tc, /Tp, /TC, /TP (Specify Source File Type) | Microsoft Docs


bināro opciju ziņu video

Ražošanas likumsakarība - palielinoties ražošanas apjomam, samazinās vidējās kopējās izmaksas. Galējās izmaksas Galējās izmaksas MC - marginal cost parāda, par cik palielinās kopējās izmaksas, ražojot vienu papildu galējo produkcijas vienību. Galējās izmaksas sauc arī par robežizmaksām vai marginālām izmaksām.

bināro opciju plāns

Tādā situācijā, pārdodot katru preces vienību, ražotājs iegūst vairāk naudas, nekā ir izdevis šīs preces ražošanā - tad samazinās izmaksas vai palielinās peļņa. Likumsakarības, kuras ir vērts iegaumēt, lai ātri pieņemtu būtiskus lēmumus: 1.

atšķirība starp opciju un orderi

Ja uzņēmums neražo preci vai nesniedz pakalpojumu, uzņēmuma tik un tā ir izmaksas - patstāvīgās izmaksas FC. Savukārt mainīgās izmaksas VC tādā gadījumā būs vienādas ar nulli.

Иногда Олвин задумывался и над тем, какие же черты приобретет новое общество. Поднялись и склонились к закату многие цивилизации, впустую тратился тяжкий труд множества миров на протяжении целых столетий, но цель никогда не тускнела. Он не дал волю гневу, а лишь преисполнился решимости. Олвин догадался, чем он сейчас занят, и не стал мешать молчаливому расследованию друга.

Ja preces vai pakalpojuma cena nav zemāka par vidējām mainīgām izmaksām AVCtad uzņēmumam TC variants izdevīgi ražot preci vai sniegt pakalpojumu. Šajā situācijā kopējie ieņēmumi TR segs visas mainīgās izmaksas VC  un daļu patstāvīgo izmaksu FCun zaudējumi būs mazāki, nekā pārtraucot ražošanu.

iespējas pilns kurss profesionāļiem

Savukārt, ja uzņēmums pārtrauc ražošanu, tad zaudējumi būs vienādi ar patstāvīgām izmaksām FC. Šajā situācijā zaudējumi būs lielāki par patstāvīgām izmaksām FC.

binārās opcijas 60 sekundes

Pārtraucot ražošanu izmaksas būs vienādas ar patstāvīgām izmaksām. Bezzaudējuma BZP  punkts ir ražošanas apjoms, kuru sasniedzot uzņēmumam nav ne peļņas, ne zaudējumu. To var aprēķināt pēc šādas formulas: BZP.

bēniņu iespējas